Тема "Речення"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Текст - це

а)

Окремі речення

б)

Зв'язані за змістом речення

в)

Група слів

2.

Які бувають тексти?

а)

Розповідні, питальні, спонукальні

б)

Опис, розповідь, міркування

3.

Що виражає речення?

а)

Інформацію

б)

Закінчену думку

в)

Звертання

4.

За інтонацією речення бувають:

а)

Питальні

б)

Окличні

в)

Окличні та неокличні

5.

У якому рядку правильно склали речення з поданих слів:

Розв'язав, задачу, самостійно, Андрійко, складну

а)

Андрійко самостійно розв'язав складну задачу.

б)

Розв'язав Андрійко складну задачу самостійно.

в)

Складну самостійно задачу розв'язав Андрійко.

6.

Виберіть рядок, у якому правильно визначено граматичну основу даного речення:

Марійка самостіно розв'язала приклади на множення.

а)

Марійка самостійно

б)

Розв'язала приклади.

в)

Марійка розв'язала.

7.

Виберіть рядок, у якому правильно в кінці речення поставили розділовий знак.

а)

Вулицями бігли веселі струмочки.

б)

Виростай, калино, під моїм вікном?

в)

Які ознаки пізньої осені?

8.

Визначте рядки, у яких правильно розтавлено розділові знаки.

а)

Індик - свійський птах.

б)

Київ це столиця України.

в)

Моя мама - гарний кухар.

г)

Тато- ось мій помічник та товариш.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (2 балів)
6. в (2 балів)
7. а в (2 балів)
8. а в г (2 балів)