19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Тема "Вступ. Організм людини як біологічна система"

Додано: 23 вересня 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
25 запитань
Запитання 1

Ми належимо до виду

варіанти відповідей

людина прямоходяча (Homo erectus)

людина розумна (Homo sapiens)

Сина́нтроп ( Sinanthropus)

Запитання 2

Сукупність особливостей будови, функцій та поведінки певного біологічного виду, що забезпечує його існування в певних умовах довкілля.

варіанти відповідей

акомодація

адаптація

архивування

Запитання 3

Зміна положення організму чи його частин у просторі

варіанти відповідей

ріст

розвиток

рух

Запитання 4

В оорганізмі людини постійно підтримується температура +36,6 ∘С. Назвіть :сукупність процесів, що забезпечують цю сталість.

варіанти відповідей

 самооновлення

саморегуляція

самовідтворення

Запитання 5

Укажіть ознаку, за якою людина подібна до бактерій, рослин, грибів й тварин ?

варіанти відповідей

активний рух

клітинна будова

гетеротрофне живлення

Запитання 6

Наука, яка досліджує вплив на людину природних і соціальних факторів навколишнього середовища:

варіанти відповідей

Екологія людини

Медицина

Гігієна

географія

Запитання 7

Наука, спрямована на зміцнення та охорону здоров’я людини, продовження її життя, запобігання хворобам:

варіанти відповідей

гігієна

цитологія

екологія

медицина

Запитання 8

Кількісні зміни в організмі, збільшення його розмірів - це

варіанти відповідей

розвиток

ріст

розмноження

рух

живлення

Запитання 9

Здійснює зв’язок організму з середовищем; забезпечує взаємодію органів та систем і їх регуляцію.

варіанти відповідей

М'язова тканина

  

Сполучна тканина

  

Нервова тканина

  Епітеліальна тканина

Запитання 10

До сполучних тканин відносяться (кілька варіантів відповіді)

варіанти відповідей


Кров і лімфа

  

Жирова тканина

 

 М'язова тканина

  

Хрящова тканина

  

Епітеліальна тканина

Запитання 11

Система органів, призначена для переробки і отримання з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравлених залишків.

варіанти відповідей

Видільна

 

 Дихальна

  

Травна

  

Серцево-судинна

Запитання 12

Складовою нервової тканини є міжклітинна речовина - нейроглія та нервова клітина -

варіанти відповідей

протон

нейрон

нейтрон

атом

Запитання 13

Частина тіла, що має певну форму і будову, займає певне положення, виконує одну або декілька фізіологічних функцій - це

варіанти відповідей

тканина

орган

система

клітина

Запитання 14

Захворювання, збудниками яких є віруси, бактерії та гриби називають

варіанти відповідей

Інфекційними

  

Інвазійними

  

Респіраторними

  

Спадковими

Запитання 15

Скільки розрізняють основних сенсорних систем

варіанти відповідей

3

5

7

Запитання 16

Наука, що вивчає внутрішню будову організму та органів...

варіанти відповідей

Фізіологія

Цитологія

Анатомія

Генетика

Запитання 17

Тимчасове поєднання систем органів, для досягнення корисного результату...

варіанти відповідей

Фізіологічна система

Функціональна система

Нервова система

Регуляторна система

Запитання 18

Укажіть основну функцію, яку виконує кровоносна система

варіанти відповідей

транспортна

секреторна

рефлекторна

видільна

Запитання 19

Яка система органів зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Травна

Дихальна

Видільна

Імунна

Запитання 20

Укажіть фізіологічну систему, яка об'єднує всі інші системи та узгоджує їхню діяльність

варіанти відповідей

Нервова

Статева

Дихальна

Опорно-рухова

Запитання 21

Виберіть органи, що належать до кровоносної системи

варіанти відповідей

Серце

Легені

Нирки

Капіляри

Артерії

Запитання 22

Виберіть органи, які належать до травної системи

варіанти відповідей

Шлунок

Легені

Стравохід

Кишечник

Нирки

Запитання 23

Виберіть органи, які належать до дихальної системи

варіанти відповідей

Легені

Печінка

Бронхи

Трахея

Гортань

Селезінка

Запитання 24

До якої системи належить цей орган?

варіанти відповідей

Кровоносної

Ендокринної

Дихальної

Видільної

Запитання 25

До якої системи належить цей орган?

варіанти відповідей

Кровоносної

Нервової

Ендокринної

Імунної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест