Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тематична атестація № 1

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 268 разів
12 запитань
Запитання 1

Астрономія – це наука …

варіанти відповідей

про живу природу

яка вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл

що виникла на основі гіпотез про зародження життя на Землі

чисто теоретична

Запитання 2

Основою астрономії НЕ є …

варіанти відповідей

експеримент

спостереження

теоретичні розрахунки

гіпотези

Запитання 3

Сонце й усі тіла, що обертаються навколо нього, утворюють …

варіанти відповідей

нашу Галактику

Сонячну систему

Метагалактику

Всесвіт

Запитання 4

Модель світу, яка проіснувала 1500 років, була запропонована …

варіанти відповідей

Архімедом

Птолемеєм

Гершелем

Коперником

Запитання 5

Суть геоцентричної системи світу розробив…

варіанти відповідей

Коперник

Кеплер

Птолемей

Піфагор

Запитання 6

Сузір’я – це …

варіанти відповідей

будь-яка група зір

певна ділянка зоряного неба з чітко окресленими межами

найяскравіші зорі на небі

зорі, що мають власну назву

Запитання 7

Сонце за рік описує на небесній сфері велике коло, яке називається …

варіанти відповідей

пояс

екліптика

екватор

сонячним

Запитання 8

Площина, що проходить через центр небесної сфери і перпендикулярна до осі світу, називається …

варіанти відповідей

горизонтальною площиною

площиною небесного екватора

площиною небесного меридіана

сферичною площиною

Запитання 9

Планети навколо Сонця рухаються по …

варіанти відповідей

прямих

еліпсах

параболах

гіперболах

Запитання 10

Земля рухається по орбіті …

варіанти відповідей

із постійною швидкістю

швидше, коли вона перебуває ближче до Сонця

швидше, коли перебуває далі від Сонця

інша відповідь

Запитання 11

Деякі характерні взаємні розміщення планет, Землі і Сонця називають …

варіанти відповідей

конфігураціями

періодами

положеннями

станами

Запитання 12

Видимий рух Сонця по небесній сфері пролягає через …

варіанти відповідей

6 сузір’їв

13 сузір’їв

12 сузір’їв

88 сузір’їв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест