Тематична "Кадрова документація"

Додано: 15 жовтня 2023
Предмет:
12 запитань
Запитання 1

Особовий листок з обліку кадрів - це...

варіанти відповідей

основний документ про трудову діяльність працівника

розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції

обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості

Запитання 2

Ким заповнюється особовий листок з обліку кадрів?

варіанти відповідей

особисто працівником

працівником відділу кадрів

секретарем установи

Запитання 3

Які відомості не вносяться в особовий листок з обліку кадрів?

варіанти відповідей

про склад сім'ї

про додаткову освіту

про партійну, національну належність та про походження

Запитання 4

Скільки розділів містить особовий листок з обліку кадрів?

варіанти відповідей

10

14

17

Запитання 5

Резюме - це...

варіанти відповідей

це опис свого життя

документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особистості, яка його складає

основний документ про трудову діяльність працівника

Запитання 6

В якому документі зберігаються всі відомості про працівника?

варіанти відповідей

наказ

характеристика

особова картка

Запитання 7

Якого виду характеристики не існує?

варіанти відповідей

характеристика з місця роботи

характеристика у військомат

характеристика з місця проживання

Запитання 8

До наказів з кадрових питань належать накази про:

варіанти відповідей

прийняття на роботу

поповнення матеріальної бази підприємства

зміну біографічних даних

Запитання 9

Скільки зберігаються накази тривалого строку зберігання

варіанти відповідей

75 років і більше

50 - 75 років

10 років

Запитання 10

Трудова книжка - це...

варіанти відповідей

основний документ про трудову діяльність працівника

поіменний список усіх працівників структурного підрозділу або компанії в цілому з відмітками про використання робочого часу протягом місяця

oкумент, що встановлює для дaного підприємства, установи, організації стpуктуру, штати та посадові оклади працівників.

Запитання 11

Заява - це....

варіанти відповідей

опис, визначення істотних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь. Висловлення, відгук про кого-небудь.

завершальна частина протоколу засідання зборів

документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням або пропозицією, на адресу установи чи посадової особи

Запитання 12

Коли в трудовй книжці ставиться печатка підприємства?

варіанти відповідей

при прийнятті на роботу

при звільненні з роботи

в обох варіантах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест