18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тематична контрольна робота з теми: "Українські землі у XVI ст."

Додано: 19 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

Люблінський сейм у 1569 році проголосив про державну унію між (обрати країни)

варіанти відповідей

Україною

Османською імперією

Великим Князівством Литовським

Польським королівством

Запитання 2

Про кого йдеться в уривку:


"Наприкінці XVI ст. – найбільший після короля землевласник Речі Посполитої. Володів 80 містами і містечками, 2760 селами на Волині, 14 містами з прилеглими селами на Київщині, 8 – на Брацлавщині, 4 – у Галичині, 32 населеними пунктами в Сандомирському, Краківському, Люблінському та Мазовецькому воєводствах. Річні прибутки князя оцінюють у 10 млн злотих.

Носив горде призько "Некоронований король Русі""

варіанти відповідей

 Криштоф Косинський

Василь-Костянтин Острозький

Стефан Баторій

Дмитро Вишнвецький

Запитання 3

Багатогалузеве господарство орієнтоване на ринок, яке базувалося на праці селян, що відробляли панщину - це

варіанти відповідей

палац

маєток

фільварок

панщина

Запитання 4

Середньовічне право, за яким міста звільнялися від управління й суду землевласників та створювали власні органи самоврядування - це

варіанти відповідей

Панщина

Магдебурзьке право

Магістрат

Фільварок

Запитання 5

Міська рада, орган управління міської комуни:

варіанти відповідей

Фільварок

Громада

Вотчина

Магістрат

Запитання 6

Яку назву мали великі адміністративно - територіальні одиниці, на які поділялись українські землі під польською владою у другій половині 16 ст.:

варіанти відповідей

удільні князівства

полки

воєводства

губернії

Запитання 7

Укладення Люблінської унії 1569 р. призвело до

варіанти відповідей

 появи вотчинної форми землеволодіння

 утворенню Речі Посполитої та входженню українських земель до її склад

утворенню греко-католицької церкви

ліквідації удільного устрою


Запитання 8

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

князь Василь Костянтинович Острозький

Дмитро Вишневецький

Стефан Баторій

Запитання 9

Національно-релігійні громадські об'єднання міщан при православних церквах - це


варіанти відповідей

братства

цеховики

протестанти

міряни

Запитання 10


Якою була мета братського руху на українських землях в ХVІ—ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

захист і підтримка православної церкви


укладення унії між католицькою і православною церквами


ліквідація кріпосної залежності українського селянства


визнання станових привілеїв українського козацтва

Запитання 11

Серед запропонованих тверджень виберіть умови, що відповідають Люблінській унії:

варіанти відповідей

Утворювалась держава Річ Посполита

Найвищем органом влади був Сейм

Князівство Литовське повністю припиняло своє існування

Українські землі переходили під владу Польського королівства.

Була укладена в 1596р.

Річ Посполита - "шляхетська вольниця"

Запитання 12

Привільовані соціальні стани в Речі Посполитій:

варіанти відповідей

Шляхта

Вище духівництво

міщане

селяни

Запитання 13

Хто у 1574 р. надрукував церковну книгу «Апостол»? 

варіанти відповідей

А І. Федоров;

Б Ф. Скорина;

В Й. Гутенберг;

Г Ш. Фіоль

Запитання 14

Назвіть прізвище першого ректора Острозької академії. 

варіанти відповідей

І. Княгинецький;

А. Римша;

Г. Смотрицький;

К. Лукаріс.

Запитання 15

Коли була укладена Берестейська унія?

варіанти відповідей

1580 р.;   

1552 р.; 

1569 р.; 

1596 р.

Запитання 16

Позначте назву церкви, яка була утворена після укладання Берестейської унії.

варіанти відповідей

Греко-католицька церква; 

Протестантська церква;

Римсько-католицька церква;

Українська автокефальна (самостійна) православна церква.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест