24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок 26. Тематичне оцінювання з теми "Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Додано: 8 березня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 140 разів
23 запитання
Запитання 1

Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. булаваріанти відповідей

агресія Угорського та Польського королівств.

монгольська навала на землі Південно-Західної Русі.

загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом.

змова галицьких бояр на чолі з боярином В.Кормильчичем.

Запитання 2

Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів ізваріанти відповідей

хозарами

печенігами

монголами

половцями

Запитання 3

У 1238 р. під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразкиваріанти відповідей

монголам

угорцям

полякам

хрестоносцям

Запитання 4

Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?варіанти відповідей

Ярославу Осмомислу

Роману Мстиславичу

Данилу Галицькому

Юрію І Львовичу

Запитання 5

На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?варіанти відповідей

міщан

іноземних колоністів

селян

удільних князів

Запитання 6

Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князяваріанти відповідей

Ярослава Мудрого

Данила Галицького

Лева Даниловича

Юрія І Львовича

Запитання 7

Установіть відповідність між подіями та іменами князів, причетними до них.

«На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ого не бувало ніколи. Татари ж, перемігши, пішли далі…»

варіанти відповідей

Святослав Ігоревич

Ярослав Мудрий

Володимир Великий

Володимир Мономах

Данило Галицький

Запитання 8

Установіть відповідність між роками та подіями.

Перемога Данила Галицького під Дорогочином.

варіанти відповідей

1097 р.

1113 р.

1187 р.

1199 р.

1238 р.

Запитання 9

Установіть відповідність між роками та подіями.

Утворення Галицько-Волинського князівства.

варіанти відповідей

1097 р.

1113 р.

1187 р.

1199 р.

1238 р.

Запитання 10

Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державуваріанти відповідей

1171 р.

1185 р.

1199 р.

1205 р.

Запитання 11

У битві на річці Калка (1223 р.) союзниками руських князів буливаріанти відповідей

хозари

половці

монголи

печеніги

Запитання 12

Утворення князем Романом Мстиславичем Галицько-Волинської держави відбулося наприкінціваріанти відповідей

Х ст.

ХІ ст.

ХІІ ст.

ХІІІ ст.

Запитання 13

У 1238 р. під Дорогочином війська князя Данила Галицького завдало поразкиваріанти відповідей

монголам

угорцям

полякам

хрестоносцям

Запитання 14

Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича та Данила Романовича?варіанти відповідей

приборкання боярської опозиції

розбудова Галицької митрополії

боротьба з Тевтонським орденом

створення антимонгольської коаліції

Запитання 15

Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?варіанти відповідей

Ярославу Осмомислу

Роману Мстиславичу

Юрію І Львовичу

Данилу Галицькому

Запитання 16

Установіть відповідність між подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

«У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій…»

варіанти відповідей

ІХ ст.

Х ст.

ХІ ст.

ХІІ ст.

ХІІІ ст.

Запитання 17

Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в др. пол. 1240-х – 1260-х рр. полягав уваріанти відповідей

розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини

здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева

зміцненні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену

створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою

Запитання 18

Про діяльність якого князя історик М. Аркас писав: «…Переніс свою столицю у місто Львів, що сам будував ще за батька. Він жив у злагоді з татарами, з ханами їх Ногаєм та Тулабугою ходив на Польщу, …здобув для сина свого Юрія город Люблін. З цими ж таки ханами ходив він і на Литву та на Угорщину… Усіляко старався втримати в Галичині батьківські порядки…»?варіанти відповідей

Романа Мстилавича

Лева Даниловича

Вітовта

Свидригайла

Запитання 19

Прикладом якої школи давньоруського зодчества є зображена на фото пам’ятка архітектури?


варіанти відповідей

київської

переяславської

чернігівської

Галицької

Запитання 20

Утворення в 1199 р. Галицько-Волинської держави стало результатомваріанти відповідей

міжусобної боротьби руських князів.

об’єднання сил князів у боротьбі проти монголів.

виконання одного з рішень Любецького з’їзду князів.

боротьби Польщі та Угорщини за розширення своїх володінь.

Запитання 21

Хто переміг у битві, описаній в уривку з історичного джерела: «Мстислав Мстиславович… повелів Данилові попереду перейти з полками річку Калку й іншим полкам [піти] за ним, а сам після нього перейшов… Мстислав же [Романович] і другий Мстислав [Святославович] сиділи в стані, не знавши [цього], тому що Мстислав [Мстиславович] їм обом [нічого] не сказав – через заздрість, бо велика незгода була між ними…»?варіанти відповідей

хозари

половці

монголи

печеніги

Запитання 22

Які твердження характеризують діяльність галицько-волинського князя Романа Мстиславовича? (три відповіді)


варіанти відповідей

керував героїчною обороною Києва від військ хана Батия

проводив активну зовнішню політику

звільнив галицько-волинські землі від монгольського ярма

об’єднав галицькі та волинські землі в єдину державу

поклав край зазіханням німецьких рицарів-хрестоносців на західноукраїнські землі

був фактичним володарем Київського та Переяславського князівств

переніс столицю Галицько-Волинської держави до міста Холм

Запитання 23

Що в історії Галицько-Волинської держави пов’язано з діяльністю Лева Даниловича? (три відповіді)


варіанти відповідей

сприяння переселенню іноземних колоністів

перенесення столиці своїх володінь до Львова

створення окремої Галицької митрополії

визнання зверхності Золотої Орди

прийняття титулу «короля Русі»

підтримка католицької церкви

приєднання до князівства Закарпаття та Люблінської землі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест