Тематичне оцінювання з теми ««Українські землі в 20-90 рр. XVIII ст.»

Додано: 24 травня 2022
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 98 разів
22 запитання
Запитання 1

Після виступу І.Мазепи проти російського царя Петра І Російська імперія :

варіанти відповідей

надала автономію Гетьманщині

почала поступову ліквідацію прав і автономії Гетьманщини

визнала Гетьманщину незалежною державою

утворила з Гетьманщиною федеративну державу Русь-Україна

Запитання 2

Оберіть 3 гетьманів, чиє правління припало на період ХVІІІ

ст. - період ліквідації автономії Гетьманщини:

варіанти відповідей

Іван Скоропадський

Іван Сірко

Данило Апостол

Кирило Розумовський

Григорій Сковорода

Дмитро Бортнянський

Запитання 3

Оберіть 3 напрями наступу російської влади на автономні права козацької держави - Гетьманщини:

варіанти відповідей

збір податків з українських земель до царської скарбниці, контроль фінансової системи Гетьманщини

поширення європейських стилів бароко і рококо в Гетьманщині

поступове знищення козацьких органів влади (Генеральної канцелярії, старшинської ради, полкових судів) і заміна козацького законодавства російським

заміна гетьманів спеціальними органами - Малоросійськими колегіями, Гетьманським урядом

поширення торгових звязків з європейськими країнами

надання гетьманам права незалежного ведення переговорів з іноземними правителями

Запитання 4

На якому з портретів зображено останнього гетьмана - Кирила Розумовського, чиє правління припало на епоху Просвітництва?

варіанти відповідей
Запитання 5

Визначте 3 заходи К. Розумовського, який здійснив спробу посилити владу українських гетьманів

варіанти відповідей

провів судову рефорсу, створено станові суди,

проведено ревізію населення, худоби для кращого збору податків до скарбниці російського царя .

замінив полково-сотенний поділ Гетьманщини на гебернії і намісництва

запровадив обов’язкове навчання козацьких дітей

постійно скликав старшинську раду і створив регулярну армію

скасував козацьке і ввів загальноросійське судочинства

Запитання 6

Останнім кошовим отаманом Запрізької Січі, ліквідованої царським урядому 1775 р.,був


варіанти відповідей

Іван Сірко

Кость Гордієнко

Йосип Гладкий

Петро Калнишевський

Запитання 7

Коли відбулася подія, описана в документі? 

"Російські частини, очолювані генералом Петром Текелією, які поверталися з російсько-турецької війни, оточили Нову Січ та оволоділи її укріпленнями. Гарнізон Січі склав зброю, а вищу старшину було заарештовано й віддано до суду".

варіанти відповідей

1764

1775

 1768

1783

Запитання 8

На які адміністративні одиниці поділялася остання Запорізька Січ

варіанти відповідей

 полки

 сотні

паланки

 воєводства

Запитання 9

Визначте причини, за якими російська цариця Катерина ІІ віддала наказ на знищення Запорізької Січі:

варіанти відповідей

утворення Задунайської Січі

економічне зростання (збагачення) Нової (Підпільненської) Січі 

необхідність знищення останнього оплоту автономії українських земель

закріпачення козацької бідноти

відсутність кріпацтва на Запоріжжі та прийняття біглих кріпаків з українських земель

роздача земель Вольностей Війська Запорозького російським і іноземним дворянам

Запитання 10

Як стали називатися українські землі у російських законодавчих актах, щоб підкреслити, що вони є давньою частиною імперії, а не окремим народом?

варіанти відповідей

 Україна

Південь Росії

 Малоросія

Слобожанщина

Запитання 11

Які соціально-економічні зміни (тобто зміни в економіці і суспільстві) відбувалися на українських землях у складі Російської імперії в другій половині ХVІІІ ст.? ( 3 відповіді)

варіанти відповідей

запровадження кріпацтва у 1783 р. на землях Гетьманщини

початок промислового перевороту, поява парових машин

роздача російським дворянам земель Вольностей Війська Запорозького Низового після 1775 р.

заміна фільварків фермерськими господарствами

ліквідація чумацьких промислів

зрівняння козацької старшини в правах з російським дворянством у 1785 р.

Запитання 12

Якою була доля Кримського ханства?

варіанти відповідей

у 1764 р. К.Розумовський захопив Кримське ханство

у 1775 р. Османська імперія ліквідувала і перетворила Кримське ханство на бейлик (область) імперії

у 1783 р. Російська імперія ліквідувала незалежність і включила Кримське ханство до свого складу

у 1793 р. Річ Посполита захопила Кримське ханство

Запитання 13

Оберіть 3 тези, що характеризують життя українців на правобережних і західних землях у складі Речі Посполитої (Польщі) у 1720-1780-х рр.:

варіанти відповідей

польські пани відновили фільварки - багатогалузеві с/г господарства

польські пани звільняли селян з кріпацтва

селяни знову були закріпачені, а панщина зросла до 5-6 днів на тиждень

практично усе ХVІІІ століття на укр. землях під владою Польщі вирували повстання опришків і гайдамаків

на землях під владою Речі Посполитої швидкими темпами будувалися парові фабрики, у виробництво впроваджувалися станки

українці були зрівняні в правах з поляками, а греко-католики- з католиками

Запитання 14

У своїй праці «До знесення панщини в Галичині» Іван Франко писав: «Коли на хлопа надто тиснула панщина, він тікав від неї… в крайньому разі в опришки».

У цьому вислові автор указував на


варіанти відповідей

А причини опришківського руху.

Б наслідки дій загонів опришків.

В розмах опришківського руху.

Г мету дій опришківських загонів.

Запитання 15

Гайдамацький рух проти ополячення, покатоличення і закріпачення українців набув поширення у XVIII ст. на території

варіанти відповідей

А Південної України.

Б Слобідської України.

В Лівобережної України.

Правобережної України.

Запитання 16

Найбільший виступ гайдамаків проти поляків, який очолили Іван Гонта і Максим Залізняк -

варіанти відповідей

А Паліївщина 1702 р.

Б Коліївщина 1768 р.

В Опришківщина 1735 р.

Г Сердюківщина 1795 р.

Запитання 17

В яких роках відбулися поділи Речі Посполитої (Польщі)?

варіанти відповідей

1772 р., 1793 р., 1795 р.

1793 р., 1797 р., 1801 р.

1772 р., 1787 р., 1798 р.

1787 р., 1791 р., 1795 р.

Запитання 18

Між якими країнами виявилися розділені українські землі після трьох поділів Речі Посполитої (Польщі)?

варіанти відповідей

Росією і Османською імперією

Росією і Прусією

Росією і Австрією

Австрією і Османською імперією

Запитання 19

Відмінності у статусі укр.земель, розділених під час поділів Речі Посполитої проявилися в тому, що :

- Рос.імперія утворила на Правобережжі підвладні губернії (Подільську, Волинську, Київську),

- а Австрія -

варіанти відповідей

утворила на Закарпатті губернії

утворила на землях Чернігівщини намісництво

утворила на земліх південної України автономні герцогства - Херсонське і Таврійське

утворила на Галичині і Буковині автономне Королівство Галичини і Лодомерії

Запитання 20

Оберіть 3 типові риси розвитку освіти і науки на українських землях ХVІІІ ст.:

варіанти відповідей

ліквідовано усі парафіяльні школи при церквах і монастирях

зросла кількість закладів середньої освіти: колегіумів у училищ

вперше з'явилися спеціалізовані училища: медико-хірургічне, артилерійське, штурманське

почався наступ рос.влади на укр.мову: у найбільшому вищому закладі - Києво-Могилянській академії заборонено викладати укр.мовою

випускники Києво-Могилянської академії найбільше відзначилися у галузі фізики, хімії і астрономії

Запитання 21

Вашій увазі представлено архітектурні споруди в стилях, що існували на укр.землях: європейське бароко, козацьке бароко, рококо і класицизм.

На якому малюнку зображено Троїцький собор - типову памятку архітектурного стилю козацького бароко?

варіанти відповідей
Запитання 22

Оберіть 1 ПРАВИЛЬНЕ твердження:

варіанти відповідей

Особливістю укр. образотворчого мистецтва ХVІІІ ст. стали поява фресок в архітектурі і пейзажів у живописі

Найбільшим укр. філософом ХVІІІ ст. є Григорій Сковорода

укр. пісенне і хорове мистецтво у ХVІІІ ст. значно занепало

М.Березовський, Д.Бортнянський і А.Ведель - це видатні укр. художники ХVІІІ ст.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест