Тематичне тестування з теми "Частка. Правопис часток"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Частка – це службова частина мови, яка

а)

надає  реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм;

б)

виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;

в)

вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

2.

 За значенням і вживанням частки поділяються на

а)

похідні    й непохідні;

б)

сурядні й підрядні;

в)

модальні, заперечні, формотворчі.

3.

Форми умовного способу дієслова утворюються за допомогою частки

а)

нехай;

б)

навіть

в)

би (б).

4.

За допомогою часток  хай,  нехай утворюються форми

а)

дійсного способу дієслова;

б)

умовного способу дієслова;

в)

наказового способу.

5.

Через дефіс пишуться зі словами частки:

а)

най, як-, що-;

б)

бо, но, то, от, таки;

в)

би (б), хай (нехай), же (ж).

6.

Окремо із словом частка не пишеться в такому реченні:

а)

У неряхи та непряхи нема доброї рубахи.(Нар.творч.);

б)

Годує не піч, а піт. (Нар.творч.);

в)

Незв’язаний сніп – солома. (Нар.творч.)

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. в (2 балів)
3. в (2 балів)
4. в (2 балів)
5. б (2 балів)
6. б (2 балів)