Слов'яни

Додано: 20 травня
Предмет: Всесвітня історія, 6 клас
Тест виконано: 155 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка назва слов’ян зустрічається у писемних джерелах раніше?


варіанти відповідей

склавини

поляни

венеди

анти

Запитання 2

Назви щодо слов’ян, які вживали в першій половині І тис. н. е.:

варіанти відповідей

венеди, анти, склавини.

анти, венеди, сармати.

анти, сармати, склавіни.

сармати, венеди, склавіни

Запитання 3

Вкажіть основні господарські заняття слов'ян


варіанти відповідей

ковальство

орне землеробство

скотарство

полювання

торгівля

Запитання 4

Велике переселення слов'ян припало на ...

варіанти відповідей

5-6 століття

4 - 7 століття

5 - 8 століття

Запитання 5

Самоназва народів, що з'явилася на межі ІV - V ст. та означає "ті, хто володіє словом та розмовляю зрозумілою мовою"

варіанти відповідей

готи

вандали

слов'яни

германці

Запитання 6

Якої гілки слов'ян не існує?

варіанти відповідей

Північна

Південна

Східна

Західна

Запитання 7

Про яку народність іде мова.

Час їхнього існування припадає на ІV – VІ ст. Поселення розташовувалися від р. Прут до Сіверського Дінця. Це були найсильніші із слов'янських племен цього часу. Основними заняттями були військове мистецтво, ремесла та кочове скотарство. В релігії були язичниками, мали капища, будували ідолів з каменю або дерева. Писемні згадки про них залишив готський історик Йордан. В Україні знаходиться Пеньківська памятка археологічної культури.

варіанти відповідей

Галли

Германці

Анти

Етруски

Запитання 8

Городище - це ...

варіанти відповідей

укріплене поселення слов'ян

місце релігійних обрядів та жертвопринесення

величезне місто з вулицями та площею

центральна площа в місті

Запитання 9

Про яку народність іде мова.

Час їхнього існування припадає на кінець VІ – початок VІІІ ст. Поселення розташовувалися від Балкан до Вісли. Вели осілий спосіб життя. Основним заняттям було землеробство. Деякий час були підкорені Аварським каганатом. В релігії були язичниками, мали капища, будували ідолів з каменю або дерева.  Спільнота, яку досліджують як Празьку археологічну культуру.

варіанти відповідей

Анти

Склавини

Етруски

Гуни

Запитання 10

Назвіть обов'язковий елемент житла давніх слов'ян

варіанти відповідей

Скляні вікна

Ліжко

Піч або вогнище на долівці

Запитання 11

Територія, яку чимало вчених вважають прабатьківщиною слов'ян

варіанти відповідей

від Уралу до Волги.

від р. Одра до Дніпра

від р. Сян до р. Пд. Буг

Запитання 12

Як називалися слов'янські вірування?

варіанти відповідей

християнство

 язичництво

 буддизм

  мусульманство

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест