Температура. Ізопроцеси.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Тепловими називають явища, які пов'язані із зміною...

а)

температури та маси тіла.

б)

форми тіла.

в)

агрегатного стану або температури тіла.

г)

агрегатного стану.

2.

Який газ називається ідеальним?

а)

Газ, кількістю молекул в якому можна знехтувати.

б)

Газ, в якому взаємодією між молекулами можна знехтувати.

в)

Газ, який знаходиться під великим тиском.

г)

Будь який газ.

3.

Чим швидше рухаються молекули тіла, тим його температура...

а)

стабільніше.

б)

повільніше змінюється.

в)

вище.

г)

нижче.

4.

Температуру, за якої повинен припинитися тепловий рух молекул, називають...

а)

0 0С.

б)

абсолютною температурою.

в)

абсолютним нулем.

г)

0 0F.

5.

Зазначте ряд, в якому правильно переведено в основні одиниці: -10 0С; 23 0С.

а)

263 К; 296 К.

б)

283 К; 293 К.

в)

267 К; 297 К.

г)

287 К; 296 К.

6.

Зазначте ряд, в якому правильно переведено в градуси Цельсія 298 К.

а)

23 0С

б)

21 0С

в)

25 0С

г)

15 0С

7.

Процес зміни стану газу постійної маси при незмінному тиску називається...

а)

адіабатним.

б)

ізотермічним.

в)

ізобарним.

г)

ізохорним.

8.

Ізотермічний процес описує закон...

а)

Бойля - Маріотта.

б)

Гей-Люссака.

в)

Дальтона.

г)

Шарля.

9.

Під час ізотермічного процесу тиск газу збільшився у 3 рази. Визначте,як і у скільки разів змінився об'єм?

а)

Збільшився у 4 рази.

б)

Зменшився у 3 рази.

в)

Збільшився у 3 рази.

г)

Зменшився у 4 рази.

10.

Під час ізохорного процесу тиск газу збільшився у 3 рази. Визначте, як і у скільки разів змінився об'єм газу?

а)

Збільшився у 3 рази.

б)

Не змінився.

в)

Збільшився у √3.

г)

Зменшився у √3.

Ключ до тесту

1. в (10 балів)
2. б (10 балів)
3. в (10 балів)
4. в (10 балів)
5. а (10 балів)
6. в (10 балів)
7. в (10 балів)
8. а (10 балів)
9. б (10 балів)
10. б (10 балів)