Tenses Revision

Додано: 8 квітня
Предмет: Англійська мова, 9 клас
Тест виконано: 28 разів
12 запитань
Запитання 1

My brother ate all the cookies that mom.... ( make)

варіанти відповідей

Made

Was making

Had made

Запитання 2

I ... ( practice) the guitar when he came.

варіанти відповідей

Practiced

Was practicing

Had practiced

Запитання 3

She was watching TV when I ... ( come)

варіанти відповідей

Was coming

Came

Had come

Запитання 4

They ... ( leave) many hours before we arrived.

варіанти відповідей

Left

Had left

Was leaving

Запитання 5

The children ... ( play) in the garden while their parents were watching them.

варіанти відповідей

Played

Were playing

Had played

Запитання 6

We entered the house quietly because children ... ( sleep)

варіанти відповідей

Had slept

Were sleeping

Slept

Was sleeping

Запитання 7

I don't want ice cream. I .. (have) sweets.

варіанти відповідей

Will have

Am going to have

Am having

Запитання 8

There is a fireworks display tomorrow. Janet .... to watch it.

варіанти відповідей

Is going to

Will go

Is having

Запитання 9

I .... ( talk) the boss this afternoon.

варіанти відповідей

Am going to talk

Am talking

Will talk

Запитання 10

She ... ( have) dinner with them on Saturday.

варіанти відповідей

Will have

Is going to have

Is having

Запитання 11

I promise I ... ( be) there.

варіанти відповідей

Will be

Am going to be

Am being

Запитання 12

We don't have sugar. I ... ( go) to the shop to buy it.

варіанти відповідей

Am going

Am going to

Will go

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест