Теорема синусів
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Синусом гострого  кута прямокутного трикутника  називається відношення

а)

прилеглого катета до гіпотенузи

б)

протилежного катета до гіпотенузи

в)

прилеглого катета до протилежного катета

2.

Який із записів теореми синусів є правильним?

а)

1)

б)

2)

в)

3)

3.

Чи можна знайти сторону трикутника за радіусом R описанного кола і кутом, що лежить проти цієї  сторони

а)

Так

б)

Ні

4.

У трикутнику ABC  сторони дорівнюють a, b, c, a кути дорівнюють α, β, γ. Навколо цього трикутника описане коло радіуса R. Які з наведених тверджень є правильними

а)

b = 2Rsinα;

б)

sinα/а=2R

в)

a/sina=2R

Ключ до тесту

1. б (3 балів)
2. в (3 балів)
3. а (3 балів)
4. в (3 балів)