Теплові машини. Холодильні машини
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Робочим тілом у теплових двигунах є

а)

нагріте повітря

б)

охолодження пара

в)

нагріта пара або газ

г)

охолоджене повітря

2.

Вкажіть процеси , з яких складається цикл Карно

а)

дві ізобари , дві ізотерми

б)

дві ізохори, дві ізотерми

в)

дві ізотерми, дві адіабати

г)

дві ізобари, дві ізохори

3.

Визначити ККД теплової машини, якщо Тнагрівника =400К, Тохолоджувача= 70С ?

а)

0,43

б)

0,34

в)

0,3

г)

0,4

4.

Оборонний процес - це процес, який у зворотному напрямку відбувається

а)

дуже швидко

б)

дуже повільно

в)

без теплообміну із навколишнім середовищем

г)

лише як частина іншого процесу

5.

Які види теплових машин дозволяють передавати тепло від менш нагрітого тіла до більш нагрітого тіла?

а)

Парові машини

б)

двигуни внутрішнього згоряння

в)

холодильні машини

г)

парові турбіни

6.

Неможливий процес, єдиним результатом якого є передача тепла від тіл, менш нагрітих, тілам, більше нагрітим. ІІ закон термодинаміки

а)

закон Кулона

б)

закон Клаузіуса

в)

закон Гука

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. в (5 балів)
3. в (5 балів)
4. г (5 балів)
5. в (5 балів)
6. б (5 балів)