Тест "Банківські операції"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Банківська система - це:

а)

а) організація, функцією якої є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок отриманих коштів підприємств, організацій, населення й інших кредитних ресурсів;

б)

б) сукупність банківських організацій, які діють на підставі чинних законів згідно з покладеними на них функціями та загальними принципами організації банківської справи;

в)

в) основна ланка кредитної системи країни, до якої входять кредитні установи, які здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на підставі комерційного розрахунку.

2.

Активні операції - це:

а)

а) операції банку по розміщенню вільних коштів з метою отримання прибутку;

б)

б) операції банку по формуванню власних коштів з метою отримання прибутку;

в)

в)операції банку, за які він отримує відповідну грошову винагороду.

3.

Робочі активи - це:

а)

а) кошти на кореспондентському рахунку, в касі, розміщені в інших банках;

б)

б) кошти, які можуть бути трансформовані в готівку;

в)

в) фінансові операції по розміщенню вільних коштів.

4.

Нормативне значення показника платоспроможності повинно бути:

а)

а) не менше 5%;

б)

б) не менше 8%;

в)

в) не більше 8%.

5.

Економічний норматив, який характеризує використання власних коштів банків для придбання часток акціонерних товариств (акцій, цінних паперів), підприємств та недержавних боргових зобов’язань:

а)

а) норматив великих кредитів;

б)

б) норматив загальної ліквідності;

в)

в) норматив інвестування.

6.

До першої групи активів, зважених на коефіцієнт ризиків, відносять:

а)

а) прострочені кредити;

б)

б) міжбанківські депозити;

в)

в) факторингові операції;

г)

г) кредити та депозити НБУ.

7.

Основним джерелом доходів комерційних банків є:

а)

а) проценти, які стягуються з заявника кредиту за використання позики;

б)

б) доходи від операцій з цінними паперами;

в)

в) доходи від операцій з іноземною валютою.

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)
6. г (5 балів)
7. а (5 балів)