24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тест для контролю знань. Відмінювання, творення прикметників; не з прикметниками.

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники належать до м’якої  групи.


варіанти відповідей

Батьків, зелений, гіркий, рідний.

Давнішній, обідній, довгошиїй, вечірній.

Середній, Надіїн, народний, страшний.

Ранній, Маріїн, білий, сірий

Запитання 2

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з –нн-.

варіанти відповідей

Бажа…ий, форме…ий, насті…ий, вечір…ій.

Зако…ий, казарме…ий, букве…ий, дерев’я…ий.

Мільйо…ий, блаже…ий, широче…ий, незліче…ий.

Височе…ий, несказа…ий, підзем…ий, бето…ий.

Запитання 3

Виберіть рядок прикметників, що є винятками з правил правопису  складних слів.


варіанти відповідей

Жовто/синій, молочно/білий.

Червоно/гарячий, жовто/гарячий.

Північно/західний, політико/економічний.

Дерево/обробний, кисло/солодкий.

Запитання 4

Позначте рядок, у якому всі прикметники утворені префіксально-суфіксальним способом.


варіанти відповідей

Суцільний, настільний, польовий, осінній.

Невтомний, бездумний, безмежний, сучасний.

Достроковий, дубовий, калиновий, прощальний.

Наочний, приморський, предобрий, білуватий.

Запитання 5

Позначте рядок, у якому всі прикметники утворені суфіксальним    способом.

варіанти відповідей

Кароокий, життєствердний, триповерховий.

Прибережний, надземний, наріжний.

Сільський, солодкуватий, дощовий.

Пришкільний, беззмістовний, надводний.

Запитання 6

Позначте рядок, у якому всі прикметники  пишуться через дефіс.

варіанти відповідей

Важко/хворий, літературно/художній, дерево/обробний.

Віце/прем’єр, мовно/літературний, сіро/голубий.

Крохмало/патоковий, легко/атлетичний, чорно/бровий.

Норд/остівський, чорно/земний, каро/окий.  

Запитання 7

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишемо разом.


варіанти відповідей

Чорно/земний, військово/морський, м'ясо/молочний.

Народно/визвольний, суспільно/політичний, блакитно/синій.

М'ясо/заготівельний, навчально/виховний, темно/зелений.

Золото/гарячий, п’яти/дверний, глухо/німий.

Запитання 8

Позначте речення, у якому вжито прикметник  м’якої групи.

варіанти відповідей

Спочиває степ, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки…

З сусідньої хати, з-за стіни, виразно доносився до нього чийсь важкий, журливий спів.

У невеличке надвірне віконечко заглядав світ рожевим поглядом.

Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?

Запитання 9

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться  через дефіс.

варіанти відповідей

Кисло/солодкий, м'ясо/вовняний, військово/морський.

Сіро/голубий, військово/зобов’язаний, північно/західний.

Чорно/бровий, життє/радісний, мовно/літературний.

Семи/разовий, історико/культурний, каро/окий.

Запитання 10

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться  з суфіксом -ов-.

варіанти відповідей

Груш…вий, березн…вий, палац…вий, житт…вий.

 Стил…вий, ситц…ий, нуль…вий, значенн…ий

Вітр…вий, служб…вий, бой…вий, значенн…ий.

Реч..ий, казк…вий, гай…вий, дощ…ий.

Запитання 11

Оберіть рядок, у якому допущено помилку в написанні прізвищ.

варіанти відповідей

Медведєв, Радищев, Лєсков.

Лихачов, Лермонтов, Пущин.

Пугачов, Рєпін, Григор’єв.

Серов, Щіпачов, Лєбєдєв.

Запитання 12

Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники  утворюються за допомогою суфікса –ев-(-єв-).


варіанти відповідей

Суть, хвиля, чай, дощ.

Ситець , карамель, овоч, мить.

 Калач, поле, бій, служба.

Кварц, бурштин, розум, дія.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест