Test grammar

Додано: 21 квітня 2020
Предмет:
10 запитань
Запитання 1

Who__ to dance at the parties?

варіанти відповідей

like

likes

is like

liking

Запитання 2

Choose the correct sentence

варіанти відповідей

Who do you help for?

Who do help you?

Who do you help?

Nothing is correct

Запитання 3

Have you ever been ___that mall?

варіанти відповідей

in

to

at

for

Запитання 4

They ____tickets for that flight

варіанти відповідей

haven`t

don`t have

doesn`t have

not have

Запитання 5

He has___unreliable friends

варіанти відповідей

no more

no longer

anymore

nothing is correct

Запитання 6

When are you going to go___home

варіанти відповідей

to

at

nothing

Запитання 7

Choose the correct sentence

варіанти відповідей

They little speak with each other

They speak with each other little

They no more speak with each other

Запитання 8

She____ at 5 p.m tomorrow

варіанти відповідей

will do the housework

will be doing the housework

will doing the housework

does the housework

Запитання 9

My jeans___very loose and ___fit me

варіанти відповідей

is/doesn't

are/don't

is/not

are/not

Запитання 10

Who___to tell me an interesting story?

варіанти відповідей

want

wants

is wanting

nothing is correct

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест