Тест історії України

Виконав студент 1 курсу СО-12 Гнатенко Роман Олександрович

Додано: 19 березня 2020
Предмет: Історія України
10 запитань
Запитання 1

В якому році відбулася битва на річці Калка?

варіанти відповідей

1199

1240

1223

1226

Запитання 2

Хто започаткував династію галицько-волинських правителів?

варіанти відповідей

Данило

Роман

Володимир

Василь

Запитання 3

Хто намагався захопити владу на галицько-волинській землі після смерті Романа Мстиславича?


варіанти відповідей

Київські князі

Його дружина Ганна

Галицькі бояри

Німецька династія Гогенштауфенів

Запитання 4

В якій державі виховувався Данило Романович?


варіанти відповідей

Франція

Польща

Угорщина

Німеччина

Запитання 5

Хто урочисто коронував Данила Галицького 1253 р.?


варіанти відповідей

Монгольський хан Куремса

Легат Папи Римського Опізо

Мазовецький князь Земовит

Німецький король з династії Гогенштауфенів

Запитання 6

З названих союзів племен вкажіть, які належали до східнослов'янських, що утворили етнічну основу Київської Русі

варіанти відповідей

Трипільці

Скіфи

Сіверяни

Готи

Поляни

Древляни

Бужини

Запитання 7

Вкажіть античні міста-поліси Північного Причорномор'я

варіанти відповідей

Пантікапей

Одеса

Константинополь

Тіра

Ольвія

Херсонес

Запитання 8

Яка держава була основним торговельним партнером Київської Русі

варіанти відповідей

Хозарський каганат

Візантія

Скандинавія

Болгарія

Запитання 9

Як східні слов'яни називали представників північних народів?

варіанти відповідей

Нормани

Варяги

Чудь

Кривичі

Запитання 10

З яким містом пов'язане правління князя Рюрика?

варіанти відповідей

Київ

Переяслав

Новгород

Галич

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест