13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Test "On the Move"

Додано: 15 квітня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 512 разів
24 запитання
Запитання 1

This is my stop. I have to .......a bus.

варіанти відповідей

get off

get on

catch

Запитання 2

This trip is ....... tiring.

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 3

The train is comfortable..........

варіанти відповідей

enough

too

Запитання 4

He travelled .... plane

варіанти відповідей

by

on

in

Запитання 5

She is ... young to live alone

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 6

The best way to study............................ is to travel.

варіанти відповідей

Maths

Geography

History

 Art

Запитання 7

 Which means of transport do you choose to travel by sea ? (2 answers)

варіанти відповідей

ship

train

helicopter

boat

Запитання 8

Which means of transport do you choose to travel by air ? (3 answers)

варіанти відповідей

car

airplane

helicopter

boat

spaceship

Запитання 9

This journey is .... dangerous for little children.

варіанти відповідей

Too

Enough

Too many

Too much

Запитання 10

Travelling by train is _____ than by plane.

варіанти відповідей

slower

more expensive

faster

Запитання 11

The train arrived ........ Kyiv on time.

варіанти відповідей

on

at

in

of

Запитання 12

My family travels to see other ........

варіанти відповідей

suitcase

countries

weather

furniture

Запитання 13

Translate the word combinations.

Вийти з таксі

варіанти відповідей

get out of a taxi

catch a taxi

go a taxi

miss a taxi

Запитання 14

Translate the word combinations.

Не встигнути на автобус

варіанти відповідей

take a bus

get on a bus

catch a bus

miss a bus

Запитання 15

This car is not fast ...

варіанти відповідей

enough

too

Запитання 16

This book is really ...boring

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 17

She is ... young to live alone

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 18

I missed the bus in the morning, so I have to ...a taxi.

варіанти відповідей

miss

take

get out

Запитання 19

A train arrives at 10 o`clock at the__________ station.

варіанти відповідей

railway

airport

bus

Запитання 20

I can go to the mountains, I`ll travel ___ bike.

варіанти відповідей

on

by

to

at

Запитання 21

We want to go to the seaside, so _____ can help me with the means of transport.

варіанти відповідей

teacher

travel agency

airhostess

shop assistant

Запитання 22

The slowest way of travelling is

варіанти відповідей

By bike

On bike

By foot

On foot

Запитання 23

If you go.....a trip, don't forget to take your camera!

варіанти відповідей

In

At

On

Over

Запитання 24

You can choose any....for travelling round the city.

варіанти відповідей

Means of information

Means of communication

Means of transport

Bus

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест