Тест. Стройова підготовка. Строї, елементи строю. (2)

Додано: 23 жовтня 2023
Предмет: Захист України, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Визначене Стройовим статутом розташування військовослужбовців, підрозділів і частин для спільних дій у пішому порядку та на машинах -це:

варіанти відповідей


колона


стрій


шеренга

дистанція

Запитання 2

Бік строю, в який військовослужбовці звернені обличчям, а машини — лобовою частиною називається:

варіанти відповідей

тил

фланг

фронт

ряд

Запитання 3

"Колона" - це...

варіанти відповідей

стрій, у якому військовослужбовці вишикувані один біля одного на одній лінії згідно з визначеними інтервалами

визначене Стройовим статутом розташування військовослужбовців, підрозділів і частин для спільних дій у пішому порядку та на машинах

стрій, у якому військовослужбовці розташовані один за одним, а підрозділи (машини) один (одна) за одним (за одною) — на відстанях, визначених Стройовим статутом або командиром.

два військовослужбовці, які стоять у двошеренговому строю один за одним.

Запитання 4

Який стрій вказано на малюнку?

варіанти відповідей

в колону по три

в чотири шеренги

в колону по два

в похідну колону

Запитання 5

"Дистанція" - це...

варіанти відповідей

відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.

відстань між флангами

відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах - відстань від першої  лінії машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять позаду).

відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.

Запитання 6

Визначте елемент строю "?"

варіанти відповідей

дистанція

інтервал

глибина строю

ширина строю

Запитання 7

На рисунку шикування?

варіанти відповідей

в один ряд

в шеренгу

в колону

в розгорнутий стрій

Запитання 8

Як називається відстань між військовослужбовцями?

варіанти відповідей

глибина строю

дистанція

ширина строю

інтервал

Запитання 9

Укажіть як називається відстань між військовослужбовцями?

варіанти відповідей

дистанція

ширина строю

глибина строю

інтервал

Запитання 10

Дайте визначення елементу строя "ряд"

варіанти відповідей

стрій, у якому військовослужбовці вишикувані один біля одного на одній лінії згідно з визначеними інтервалами

стрій, у якому військовослужбовці розташовані один за одним, а підрозділи (машини) один (одна) за одним (за одною) — на відстанях, визначених Стройовим статутом або командиром.

два військовослужбовці, які стоять у двошеренговому строю один за одним.

визначене Стройовим статутом розташування військовослужбовців, підрозділів і частин для спільних дій у пішому порядку та на машинах

Запитання 11

Дайте визначення елементу строя "шеренга"

варіанти відповідей

два військовослужбовці, які стоять у двошеренговому строю один за одним.

визначене Стройовим статутом розташування військовослужбовців, підрозділів і частин для спільних дій у пішому порядку та на машинах

стрій, у якому військовослужбовці розташовані один за одним, а підрозділи (машини) один (одна) за одним (за одною) — на відстанях, визначених Стройовим статутом або командиром.

стрій, у якому військовослужбовці вишикувані один біля одного на одній лінії згідно з визначеними інтервалами

Запитання 12

Похідний стрій - це...

варіанти відповідей

стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи (машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром

стрій, у якому військовослужбовці, підрозділи (машини) вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю (в лінію машин) або в лініюколон з інтервалами, встановленими цим Статутом або командиром

стрій, у якому підрозділ вишикуваний у колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром

стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки,покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест