Test Stunden 13-17

Додано: 5 грудня 2020
Предмет: Німецька мова, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Schreibe in Zahlen. Напиши цифрами.

dreiundfünfzig

варіанти відповідей

13

35

53

30

Запитання 2

Schreibe in Zahlen. Напиши цифрами.

dreiundsiebzig

варіанти відповідей

37

73

13

72

Запитання 3

Setze das Verb «haben» in der richtigen Form ein. Впиши дієслово «haben»

у відповідній формі.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ du einen Opa?

варіанти відповідей

haben

habt

hast 

hat

Запитання 4

Setze das Verb «haben» in der richtigen Form ein. Впиши дієслово «haben»

у відповідній формі.

Ich ____________________eine Mutter.

варіанти відповідей

habe

habt

haben

hast

Запитання 5

Anna und Lara, ___________________ ihr Geschwister?

варіанти відповідей

haben

habt

habe

hast

Запитання 6

Wähle die richtige Variante des Artikels und ergänze die Sätze. Вибери

правильний варіант артикля i впиши його у речення.

Er hat ____________ Bruder.

варіанти відповідей

eine

ein

-

einen

Запитання 7

Wähle die richtige Variante des Artikels und ergänze die Sätze. Вибери

правильний варіант артикля i впиши його у речення.

Meine Tante hat _____ Tochter. Das ist meine Cousine.

варіанти відповідей

ein

eine

einen

-

Запитання 8

Ergänze die fehlenden Possessivpronomen. Встав пропущений присвійний займенник.

Er ist 12 Jahre alt. _________ Adresse ist Südstraße 14.

варіанти відповідей

Meine 

Sein

Seine

Unsere

Запитання 9

Ergänze die fehlenden Possessivpronomen. Встав пропущений присвійний займенник.

Ich habe eine Mutter. ___________ Mutter heißt Sophie.

варіанти відповідей

euer

mein

eure 

meine 

Запитання 10

Ergänze die fehlenden Possessivpronomen. Встав пропущений присвійний займенник.

Sie hat eine Schwester und einen Bruder. _______ Schwester ist 3 Jahre alt.

варіанти відповідей

meine 

ihr

dein

ihre

Запитання 11

Ergänze. Доповни.

4 + 10 =

варіанти відповідей

dreizehn

vierzig

vierzehn

vier

Запитання 12

Ergänze. Доповни.

30+6=

варіанти відповідей

dreiundsechzig

sechsdreißig

sechsunddreißig

sechsunddreizig

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест