Тест з інформатики для 7 класу на тему "Алгоритми з повторенням і розгалуженням"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Який алгоритм називают алгоритмом із циклом?

а)

фрагмент алгоритму, у якому одна або кілька команд можуть виконуватись більше ніж один раз

б)

алгоритм, який містить цикл

в)

процеси, які повторюються

2.

Що таке висловлювання?

а)

це думка,яку може висловлювати людина

б)

це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами

в)

це агрумент в якомусь спорі

3.

Які з наведених речень є висловлюваннями

а)

Завтра - понеділок

б)

Завтра дощитиме

в)

12:3=5

г)

Київ - столиця України

д)

Скільки тобі років?

4.

Які з наведених висловлювань хибні?

а)

сума суміжних кутів дорівнює 179 градусів

б)

12:3=4

в)

якщо учня немає у школі,то він захворів

г)

якщо учень захворів,то його немеє у школі

5.

Розгалуження - це фрагмент алгоритму, який містить:

а)

запитання

б)

команду перевірки умови

в)

послідовність команд

г)

лічильник

6.

У циклі з передумовою тіло циклу:

а)

може не виконуватися жодного разу

б)

виконується в будь-якому випадку

в)

виконується задану кількість разів

г)

виконується лише тоді,коли результатом виконання команди перевірки умови є істина

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. б (2 балів)
3. а в г (2 балів)
4. а в (2 балів)
5. б в (2 балів)
6. а г (2 балів)