2 листопада о 18:00Вебінар: Розвиток активних громадян: практичні кейси

Тести до розділу 5 "Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство"

Додано: 22 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 189 разів
18 запитань
Запитання 1

Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?

варіанти відповідей

Галичини

Західного Поділля

Волині

Правобережжя

Запитання 2

Фільварок - форма господарювання

варіанти відповідей

шляхти

селян

міщан

козаків

Запитання 3

Юрій Дрогобич (Котермак) уславився...

варіанти відповідей

організацією звитяжних воєнних походів князів

започаткуванням жанру полемічної літератури

ініціюванням укладення Люблінської унії

науковою діяльністю в європейських університетах

Запитання 4

У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

варіанти відповідей

битва на Синіх Водах

битва на р. Ворскла

Вількомирська битва

Грюндвальдська битва

Запитання 5

Наприкінці 15 ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від

варіанти відповідей

Османської імперії

Великого князівства Литовського

австрійських Габсбургів

Запитання 6

Яка територія сучасної України входила до складу Молдавського князівства?

варіанти відповідей

Північна Буковина

Закарпаття

Поділля

Східна Галичина

Запитання 7

Кого наприкінці 15 - на початку 16 ст. називали "некоронованим королем Русі"?

варіанти відповідей

Костянтина Острозького


Юрія Дрогобича

Федора Коріатовича

Яна Длугоша

Запитання 8

Державу Феодоро існувала на території...

варіанти відповідей

Буковини

Волині

півострова Крим

Поділля

Запитання 9

До складу якої держави у др. пол. ХІV ст.. потрапила Чернігово-Сіверщина:

варіанти відповідей

Московське царство

 Кримське ханство

Князівство Литовське

Королівське Польське

Запитання 10

В якому році було укладено Кревську унії?

варіанти відповідей

1358

1234

1385

1436

Запитання 11

До складу якої країни наприкінці XV ст. входило Закарпаття?

варіанти відповідей

Королівства Польщі

Османської імперії

Великого князівства Литовського

Королівства Угорщини

Запитання 12

Яке поняття відповідає визначенню: орган міського самоврядування ,що здійснював адміністративно-судові функції і складався з двох колегій, члени яких обиралися довічно?

варіанти відповідей

рада

лава

фільварок

магістрат

Запитання 13

Між якими державами була укладена Кревська унія?

варіанти відповідей

Литва та Польща

Московська держава та Литва

Чехія та Литва

Молдавія та Литва

Запитання 14

Важливою писемною пам'яткою, що розповідає про історичне минуле часів Данила Романовича та його наступників, є твір:

варіанти відповідей

 Галицько-Волинська хроніка

Галицько-Волинський літопис

 Повість про Галицько-Волинську державу

Повість минулих літ

Запитання 15

Правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувалися

принципу "Старого не порушувати, нового не впроваджувати" ?

варіанти відповідей

Польського королівства;

Великого князівства Литовського;

Угорського королівства;

Московського царства.

Запитання 16

У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

варіанти відповідей

битва на р. Ворскла

Вількомирська битва

битва на Синіх Водах

Ґрюнвальдська битва

Запитання 17

Як називався привілейований панівний стан на українських землях, що в 14-16 ст. входили до складу Польщі?

варіанти відповідей

патриціат

плебс

шляхта

селяни

Запитання 18

Що з переліченого характеризує князя Костянтина Острозького? (2 відповіді)

варіанти відповідей

був католиком і боровся проти православної церкви

був нащадком литовської династії Гедиміновичів

в його володінні перебувало понад 30 міст, а також більш ніж 500 сіл

в битві під Оршею 1514 р. його військо розгромило вдвічі більше московське військо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест