Тести до твору Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Який предмет викладала Ірина Семенівна?

а)

Біологію

б)

Ботаніку

в)

Зоологію

г)

Анатомію

2.

Яке завдання на літні канікули отримали хлопці?

а)

Зібрати колекцію лікарських рослин

б)

Зібрати гербарій рідного краю

в)

Зібрати колекцію комах

г)

Зібрати колекцію метеликів

3.

Як називалось село, до якого мріялиь поїхати хлопці?

а)

Митьківка

б)

Юрківка

в)

Химерівка

г)

Сергіївка

4.

Хто проживав в омріяному селі?

а)

Бабуся Митька

б)

Бабуся Сергійка

в)

Бабуся Василя

г)

Бабуся Ірини Семенівни

5.

Як звали хлопців?

а)

Василь і Сергій

б)

Митько і Василь

в)

Митько і Сергій

г)

Митько і Трохим

6.

Хто в селі насміхався з хлопців?

а)

Дядько Гнат

б)

Дід Трохим

в)

Бабуня

г)

Василь Трош

7.

Зі слів Миті хто любить сіно?

а)

Корови

б)

Кури

в)

Змії

г)

Химери

8.

Що таке "бурштин"?

а)

Назва смоли дерев, що пролежала в землі мільйони років і закам'яніла.

б)

Назва комахи, на яку полювали хлопці

в)

Назва озера, біля якого відпочивали хлопці

г)

назва Химери, яка жила в озері

9.

Які книжки хлопці брали в бібліотеці?

а)

Фантастику

б)

Математику

в)

Ботаніку

г)

Зоологію

10.

Хто виступив приманкою для Химери з озера?

а)

Дід Трохим

б)

Козеня

в)

Курка

г)

Ворона

11.

Хто впав до ями?

а)

Курка

б)

Дід Трохим

в)

Химера

г)

Василь Трош

12.

Що зробили хлопці з Василем Трошем, коли відкрилася правда?

а)

Побили

б)

Висміяли

в)

Подякували

г)

Заспокоїли

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. г (1 балів)
7. в (1 балів)
8. а (1 балів)
9. г (1 балів)
10. в (1 балів)
11. б (1 балів)
12. в (1 балів)