Тести з української літератури
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хто автор твору ,, Мойсей,,?

а)

Іван Франко

б)

Панас Мирний

в)

Леся Українка

г)

Остап Вишня

2.

Хто автор твору ,, Кайдашева сім'я,,?

а)

Іван Нечуй-Левицький

б)

Іван Франко

в)

Панас Мирний

г)

Леся Українка

3.

Хто автор твору ,,Лісова пісня,,?

а)

Леся Українка

б)

Іван Франко

в)

Панас Мирний

г)

Остап Вишня

4.

Хто автор твору ,, Чого являєшся мені у сні?,,

а)

Іван Франко

б)

Леся Українка

в)

Панас Мирний

г)

Остап Вишня

5.

Хто автор твору ,, Хіба ревуть воли, як ясла повні?,,?

а)

Панас Мирний

б)

Іван Франко

в)

Іван Нечуй-Левицький

г)

Леся Українка

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. а (5 балів)
3. а (5 балів)
4. а (5 балів)
5. а (5 балів)