Текст. Три типи текстів: текст- розповідь, текст- опис, текст-міркування.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Текст - це...

а)

Зв’язані за змістом словосполучення.

б)

Зв’язані за змістом речення.

в)

Сукупність букв.

2.

З яких частин складається текст?

а)

Основної частини, плану, зачину, кінцівки.

б)

Заголовка, зачину, кінцівки.

в)

Зачину, основної частини, кінцівки.

3.

Тема тексту - це...

а)

Перше речення.

б)

Те, про що у ньому повідомляється, розпо­відається, описується.

в)

Якась подія.

4.

Текст-міркування -...

а)

Це текст у якому описуються основні ознаки предмета або об’єкта.

б)

Це текст у якому про щось розповідається , повідомляється ,називається.

в)

Це текст у про щось розмірковується, пояснюються явища природи, предмети, факти.

5.

Текст-розповідь - ...

а)

Текст, у якому про щось розмірковується, пояснюються явища природи, предмети, факти.

б)

Текст, у якому описуються основні ознаки предмета або об’єкта.

в)

Текст, у якому про щось розповідається , повідомляється.

6.

Текст-опис - ...

а)

Текст, у якому про щось розповідається , повідомляється.

б)

Текст, у якому про щось розмірковується, пояснюються явища природи, предмети, факти.

в)

Текст, у якому описуються основні ознаки предмета або об ’єкта.

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. в (2 балів)
3. б (2 балів)
4. в (2 балів)
5. в (2 балів)
6. в (2 балів)