24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тестова контрольна робота, 2й семестр

Додано: 18 травня
Предмет: Зарубіжна література, 11 клас
Тест виконано: 242 рази
32 запитання
Запитання 1

Укажіть ознаки елітарної літератури

варіанти відповідей

пригодницький або романтичний сюжет

використання стереотипів, популістських стратегій завоювання публіки

інтелектуальна та зашифрована образність, потреба в освіченому, розвиненому читачеві

сюжет твору має напружену динаміку, часто щасливий фінал

Запитання 2

Модернізм -...

варіанти відповідей

від франц. – новітній, сучасний; загальна назва сукупності напрямів і шкіл у літературі та мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст.; які вирізняються антиреалістичною спрямованістю, духом експериментаторства;

від лат. – вираження; напрям у мистецтві та літературі, що розвивався переважно в німецькомовних країнах у період від 1905 до 1925р. Виник як своєрідна відповідь на гостру соціоісторичну кризу;

від франц. – враження; напрям у мистецтві останньої третини ХІХ ст. Художній образ будується на недомовках і натяках

Запитання 3

Вкажіть представників літератури постмодернізму та сучасної масової літератури

варіанти відповідей

Ф.Кафка, Дж.Джойс

М. Павич, П. Коельо, У. Еко

М.Булгаков, Г.Г.Маркес

Е. Хемінгуей, Р. Рільке, Ф. Лорка

Джон Майкл Ґрін, Йананна Йягелло, Маркус Зузак

Запитання 4

Зображення у художній літературі чи кінематографії небезпечних наслідків, пов'язаних із експериментами над людством задля його «поліпшення», певних, часто принадливих, соціальних ідеалів - це ...

варіанти відповідей

соціальна фантастика

сатира

антиутопія

конфлікт

сюжет

утопія

наукова фантастика

соціальний детектив

Запитання 5

«Потік свідомості» - ...

варіанти відповідей

навіювання читачеві певного емоційного стану

безпосередня передача хаотичного процесу мислення людини у художньому тексті

змалювання ситуації морального вибору особистості в «межовій ситуації»

тимчасовий стан культури, який періодично виникає в історії, коли руйнується чергова утопія 

велика кількість мікросюжетів, відступів, коментарів

Запитання 6

Як називається модерністський період розвитку російської поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття?

варіанти відповідей

"Золота доба"

"Срібна доба"

"Фантастична доба"

"Плеяда"

Запитання 7

Нісенітниця, те, що суперечить здоровому глузду; незвичайний, нелогічний, дивний випадок або феномен, що позбавлений сенсу, значення у розумінні людини та вважається протиріччям - це ...

варіанти відповідей

абсурд

інтертекстуальність

індивідуальний стиль письменника

"магічний реалізм"

"потік свідомості"

імпресіонізм

Запитання 8

Побудова літературного твору, співвідношення всіх його компонентів, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї - це ...

варіанти відповідей

підтекст

мотив

композиція

інтертекстуальність

роман

сюжет

фабула

Запитання 9

Де сформувався “театр абсурду”?

варіанти відповідей

у Франції

в Італії

в Румунії

в Англії

в Росії

в Германії

Запитання 10

До яких жанрів тяжів “театр абсурду”?

варіанти відповідей

комедія, трагедія, драма

трагікомедія, трагіфарс, псевдодрама

феєрія, “драма ідей”

"епічна драма", драмеді, фарс, буффонада

Запитання 11

Якими є стосунки поміж автором і текстом, автором та його персонажами у постмодерних творах?

варіанти відповідей

автор відкрито висловлює власну думку

автор відчуває залежність від свого твору

сюжет тексту мусить мати хронікальну побудову

головне - творча воля автора

головне - творча воля читача

Запитання 12

Якими, як правило, є герої творів постмодерну ...

варіанти відповідей

романтики

сильні, незламні особистості

люди, які знають історію світу

емоційно вразливі, істеричні

люди на перехресті, які переосмислюють власне життя без вибору та мети

реалісти та практики

Запитання 13

Провідні ознаки постмодернізму ...

варіанти відповідей

Орієнтація культури і на "масу", і на "еліту" суспільства

Поєднання комічного й фантастичного

Прагнення відкрити нові ідеї, що перетворять світ за законами краси і мистецтва

Гра з "чужим" текстом, інтертекстуальнійсть та метатекстуальність, колажованість

Відсутнє протиставлення, немає опозицій «хаос – космос», «сенс – нонсенс»

Різні фрагменти зібраних ідей та образів залишаються незмінними, не об’єднаними в єдине ціле, кожен з них зберігає свою відокремленість

Лінійність сюжету, мінималізм фабули

Література "чистого розуму"

Запитання 14

М. Павич увійшов у світову літературу написаним у формі гіпертексту романом ...

варіанти відповідей

«Дамаскін»

«Зоряна мантія»

«Хозарський словник»

«Остання любов у Царгороді»

Запитання 15

Характерні ознаки творчості М. Павича ...

варіанти відповідей

віртуальний історизм

потік свідомості

чоловіча та жіноча версії подій

діалогічність

Запитання 16

Художньо-смисловим центром у творах постмодернізму є образ ...

варіанти відповідей

автора

тексту

героя

природи

епохи

Запитання 17

Для митців постмодернізму було характерне поєднання ідейних та естетичних засад культурних епох

варіанти відповідей

ренесансу і класицизму

античності і середньовіччя

всього світового літературного і культурного процесу 

романтизму і реалізму

Запитання 18

Художній прийом, який дає можливість письменникам вільно пересуватися у часі, просторі, культурних шарах, свідомості й підсвідомості - ...

варіанти відповідей

метафора

гіпербола

гра 

сарказм

"потік свідомості"

Запитання 19

Джон Майкл Ґрін - ...


варіанти відповідей

сучасний американський письменник

культовий сербський письменник

широковідомий відеоблогер, фантаст

популяризатор науки й освіти, філантроп

Запитання 20

Продовжіть один із найвідоміших афоризмів Ґріна: «Сліди, які найчастіше залишають люди - це..... »

варіанти відповідей

пісні

слова

шрами

валіза добра

Запитання 21

Провідним мотивом у творі Джона Гріна "Провина зірок" є ...

варіанти відповідей

мотив віри у світле майбутнє

мотив незнищенності кохання

мотив любові рідних

мотив вибору людини

Запитання 22

Перелічте всі проблеми, які порушує автор в романі "Провина зірок":

варіанти відповідей

життя і смерті

війни і миру

призначення людини, її духовних сил

стійкість у випробуванні страшною хворобою

кохання та ненависті

значення літератури в житті

Запитання 23

У чому особливості твору "Скляний равлик" М. Павича?

варіанти відповідей

Твір побудований у вигляді кросворду

Автор дає змогу читачеві самому обирати послідовність розділів для читання

Сюжет відсутній

Автор дає читачеві обирати фінал

Автор дає читачеві обирати героїв

Автор відсутній

Запитання 24

У творі "Менади" Х. Кортасара дія відбувається ...

варіанти відповідей

під час концерту класичної музики

під час вакханалії у свято Діоніса

під час купання в річці

під час кривавих жертвоприношень у славу божества

Запитання 25

Фантасмагорія - це ...

варіанти відповідей

нагромадженя химерних образів, відінь, фантазій,

хаос; поєднання гротеску й фантастики

гостра критика чогось, окремих осіб, людських

груп чи суспільства з висміюванням

тип художньої образності, в основі якого

лежить химерне поєднання фантастичного

і реального, прекрасного і потворного,

трагічного і комічного

літературно-поетичний прийом, що полягаєв

в поєднанні протилежних за змістом, контрастних

понять, які спільно дають нове уявлення

Запитання 26

Проблематикою твору "менади" Х.Кортасара є ...

  

варіанти відповідей

егоїзм та індивідуалізм

непередбачуваність натовпу

роль мистецтва у споживацькому суспільстві

самотність, відчуження

жертовна любов

професіоналізм

Запитання 27

Шаленство натовпу, яке призвело до трагічних наслідків у творі "Менади" спричинила ...

варіанти відповідей

дівчина в білому вбранні 

жінка в червоній сукні  

співачка в золотій сукні

глядачка в діловому костюмі 

Запитання 28

Назва твору "Менади " орієнтує на ...

варіанти відповідей

щасливий фінал

розповідь про еллінські амфітеатри

криваві події

криваве жертвоприношення на честь божества

Запитання 29

Визначте жанр твору «Менади»

варіанти відповідей

новела

повість

оповідання

міф

Запитання 30

Події новели "Дзеркало та маска" Х. Борхеса відбуваються

варіанти відповідей

після великої перемоги під час володарювання Короля

після поетичних змагань

під час загарбницького походу

під час весілля Короля

Запитання 31

Ідеями-символами у творі Х. Борхеса є ...

варіанти відповідей

Дзеркало, маска, стілет

Слово, вірш, акт творчості

Життя, смерть

Запитання 32

Якою є ключова функція масової літератури?

варіанти відповідей

розважальна, але інколи вона здатна порушувати важливі проблеми

розважальна, оскільки вона не здатна порушувати важливі проблеми

виховна, оскільки її читає більша кількість населення

інформаційна, оскільки її читають, щоб швидше забути

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест