Тестові вправи з теми: "Поняття та види соціальних норм"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Правила загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством - це

а)

державні норми

б)

соціальні норми

в)

суспільні норми

г)

людські норми

2.

Який вид соціальних норм встановлюється державою?

а)

норми моралі

б)

норми права

в)

звичаї

г)

релігійні норми

3.

Вкажіть ознаки права:

а)

Загальна обов’язковість

б)

Системність

в)

Встановлюється будь-ким

г)

Підтримання державою

4.

Оберіть джерела (форми) права:

а)

Правовий звичай

б)

Нормативно-правовий акт

в)

Лист-клопотання

г)

Нормативно-правовий договір

д)

Правовий прецедент

5.

Що включає в себе система права?

а)

галузь

б)

норма

в)

договір

г)

інститут

6.

Серед галузей права розрізняють

а)

кримінальне

б)

шкільне

в)

сімейне

г)

трудове

д)

наукове

7.

Визначте, чке джерело права не використовується в Україні

а)

Правовий звичай

б)

Нормативно-правовий акт

в)

Нормативно-правовий договір

г)

Правовий прецедент

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а б г (1 балів)
4. а б г д (1 балів)
5. а б г (1 балів)
6. а в г (1 балів)
7. а г (1 балів)