Тестові завдання за матеріалами курсу "Актуальні проблеми педагогіки і методик ПО"

Додано: 20 січня
Предмет:
10 запитань
Запитання 1

Прогалини в знаннях і навичках, що виникають в учнівства під час освітнього процесу, порівняно зі стандартами освіти й очікуваними результатами навчальних здобутків- це...

варіанти відповідей

Освітні втрати

Освітні прогалини

Зниження мотивації до навчання

Запитання 2

Виберіть з переліку те, що не відноситься до причин, через які виникають освітні втрати

варіанти відповідей

Відсутність інтернету чи гаджетів

Вимушена перерва у навчанні

гендерні відмінності

тривалі канікули

Запитання 3

Скільки ключових компетентностей Нової Української школи?

варіанти відповідей

11

8

10

9

Запитання 4

По принципу "педагогіки партнерства", для формулювання індивідуальних освітніх траєкторій взаємодіють

варіанти відповідей

батьки, учень, педагог і керівник школи

Учні та вчителі

Батьки та вчителі

Запитання 5

Виберіть, які вміння є спільними для всіх компетентностей НУШ(декілька)

варіанти відповідей

  уміння конструктивно керувати емоціями;

  застосовувати емоційний інтелект;

  здатність співпрацювати в команді.

виявляти ініціативу;

творити;

уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;

уміння читати і розуміти прочитане;

уміння висловлювати думку усно і письмово; критичне мислення;

здатність логічно обґрунтовувати позицію;

Запитання 6

Яка роль вчителя в НУШ?

варіанти відповідей

наставника

ментора

коуча,фасилітатора,тьютора,модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини

Запитання 7

Яка система оцінювання в початковій школі?

варіанти відповідей

Поточне оцінювання

Формувальне оцінювання

Поєднання формувального та підсумкового оцінювання

Запитання 8

Що передбачає формувальне оцінювання?

варіанти відповідей

Постійний зворотній зв'язок між вчителем і учнем

Самооцінювання і взаємооцінювання

Фіксуючу оцінку

Запитання 9

Оберіть основні проблеми початкової освіти в умовах воєнного стану

варіанти відповідей

Психологічний стан учнівства та освітян

Відсутність освітніх втрат

Нестабільні умови навчання

Втрата кваліфікованого педагогічного кадру

Запитання 10

Оберіть інструменти для подолання освітніх втрат

варіанти відповідей

Збільшуємо час навчання

Змінюємо формат уроків

Залучення батьків

Не розставляємо пріорітети навчальних предметів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест