Тіло людини
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Опорно-рухова система складається зі скелетів і м'язів

а)

Так

б)

Ні

2.

Опорою тіла служать м'язи

а)

Так

б)

Ні

3.

Під час ходьби тримайся прямо, не сутулься

а)

Так

б)

Ні

4.

Щоб не бути сутулим потрібно правильно харчуватись

а)

Так

б)

Ні

5.

Рух тіла і його частин забеспечують кістки скелета

а)

Так

б)

Ні

6.

Ліжко має бути дуже м'яким щоб було дуже зручно

а)

Так

б)

Ні

7.

Чи правильно дихати через ніс?

а)

Так

б)

НІ

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. а (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)