14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Типи вищої нервової діяльності. Спеціалізація кори великих півкуль.

Додано: 24 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 351 раз
12 запитань
Запитання 1

І.П. Павлов експериментально довів, що темперамент людини залежить від співвідношення таких властивостей ЦНС :

варіанти відповідей

сили

врівноваженості

рухливості (збудження і гальмування)

Запитання 2

Жваві, енергійні, наполегливі, з переважанням процесів збудження, швидко перебудовуються під час зміни діяльності - це :

варіанти відповідей

сангвініки

холерики

флегматики

меланхоліки

Запитання 3

Інертні, спокійні,повільно приймають рішення (процеси гальмування переважаючі) і мають при цьому високу енергію і працездатність - це :

варіанти відповідей

сангвініки

холерики

флегматики

меланхоліки

Запитання 4

Нестримні, сильні, але неврівноважені, дратівливі, оскільки процеси збудження домінують :

варіанти відповідей

сангвініки

флегматики

холерики

меланхоліки

Запитання 5

Процеси і збудження, і гальмування слабо виражені, вони нерішучі, підкоряються чужій волі, бояться відповідальності,часто самоізолюються :

варіанти відповідей

сангвініки

флегматики

холерики

меланхоліки

Запитання 6

Тип вищої нервової діяльності природжений, але в процесі життя у соціумі і під впливом довкілля прояви темпераменту змінюються :

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

У лівій півкулі зосереджено :

варіанти відповідей

руховий центр мови

слуховий центр мови

зоровий центр мови

смаковий центр мови

Запитання 8

Ліва півкуля пристосована до аналітичної діяльності і відповідає за логічне мислення - формування понять, узагальнень, висновків, прогнозування :

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

У цій півкулі формується конкретне образне мислення, емоції і містяться центри керування : орієнтації в просторі (танці, атлетика), сприйняття музики, просторової уяви (живопис, скульптура, фантазія, художній твір) :

варіанти відповідей

правій

лівій

Запитання 10

Проекції правої руки розташовані у :

варіанти відповідей

правій півкулі

лівій півкулі

Запитання 11

Проекції лівої руки розташовані у :

варіанти відповідей

правій півкулі

лівій півкулі

Запитання 12

Для прояву обдарованості потрібно, щоб здібності і схильності були вчасно помічені і розвинуті через навчання і виховання :

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест