Топологія та адресація в мережі

Додано: 18 січня
Предмет:
Тест виконано: 26 разів
18 запитань
Запитання 1

Тип звязку у мережі, коли всі комп’ютери паралельно підключаються до однієї лінії зв’язку й інформація від кожного комп’ютера одночасно передається всім іншим називається...

варіанти відповідей

шина

зірка

кільце

змішана

Запитання 2

Який із цих наборів чисел може бути IP-адресою?

варіанти відповідей

235.39.09.01.28

356.12.56.144

112.074.134

185.045.091.210

Запитання 3

Як називаються ІР-адреси, призначені для адресації в закритих мережах, робочі станції яких можуть обмінюватися інформацією лише між собою?

варіанти відповідей

блакитні

білі

статистичні

доменні

Запитання 4

Власним ім’ям сервера та доменом другого рівня у адресі mon.gov.ua є:

варіанти відповідей

mon - власне ім’я, gov - домен другого рівня 

mon.gov - власне ім’я, ua - домен другого рівня 

gov - домен другого рівня, ua - власне ім’

mon - власне ім’я, gov.ua - домен другого рівня 

Запитання 5

Як називається служба, яка переводить буквені адреси у цифрові та навпаки?


варіанти відповідей

URL

DHCP

ІР

DNS

Запитання 6

Як називається ситуація в локальній мережі, при якій в одній підмережі опиняються два або більше комп‘ютери із однаковими адресами IP?

варіанти відповідей

конфлікт адрес

збій адрес

присвоєння адрес

конфігурація адрес

блокування адрес

Запитання 7

Послідовність розділених крапками слів, яка зіставляється з певною числовою адресою - це …


варіанти відповідей

ІР-адреса

приватна адреса

URL-адреса

доменна адреса 

динамічна адреса

Запитання 8

Доменом верхнього рівня у адресі bookland.net.ua є :

варіанти відповідей

bookland

net

ua

net.ua 

bookland.net

Запитання 9

Яка з топологій комп’ютерних мереж зображена на малюнку?


варіанти відповідей

шина

зірка

кільце

змішана

Запитання 10

Топологія мережі визначає ... 

варіанти відповідей

приблизну схему сполучення комп’ютерів у мережі

типи звязків між комп’ютерами у мережі

фізичну схему сполучення комп’ютерів у мережі

логічну схему сполучення комп’ютерів у мережі

Запитання 11

Тип звязку у мережі, коли кожен комп’ютер під’єднується окремим кабелем до спільного пристрою мережі, називається ...

варіанти відповідей

шина

зірка

кільце

змішана

Запитання 12

Адреса, яка надається автоматично при підключенні пристрою до мережі і використовується протягом обмеженого проміжку часу, називається...

варіанти відповідей

доменна

динамічна

статична

приватна

Запитання 13

Тип звязку у мережі, коли кожен комп’ютер передає інформацію тільки наступному в ланцюжку комп’ютеру, а одержує інформацію тільки від попереднього комп’ютера, називається...

варіанти відповідей

шина

зірка

кільце

змішана

Запитання 14

На першому місці в URL-адресі завжди прописується...

варіанти відповідей

ім'я сервера

ім'я файлу, який потрібно відкрити

числові дані

номер порту

протокол

Запитання 15

Яка із топологій мережі вимагає менше кабелю, ніж інші, тому й дешевша?

варіанти відповідей

шина

зірка

кільце

Запитання 16

Яка із топологій допускає застосування декількох типів кабелів?

варіанти відповідей

шина

зірка

кільце

Запитання 17

Як називається протокол , який застосовується в локальній мережі для запобігання конфлікту адрес і дозволяє комп’ютерам автоматично одержувати ІР-адресу?


варіанти відповідей

ICANN

DNS

DHCP

ІР

Запитання 18

В кінці URL-адреси завжди вказується...

варіанти відповідей

ім'я файлу, який потрібно відкрити

ім'я сервера

числові дані

номер порту

протокол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест