Тригонометричні функції кута
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Ординату точки Рα (х; у) одиничного кола називають ...

а)

косинусом кута α

б)

синусом кута α

в)

тангенсом кута α

г)

котангенсом кута α

2.

Абсцису точки Рα (х; у) одиничного кола називають ...

а)

косинусом кута α

б)

синусом кута α

в)

тангенсом кута α

г)

котангенсом кута α

3.

Тангенсом кута α називають ...

а)

добуток синуса цього кута на його косинус

б)

відношення косинуса цього кута до його синуса

в)

відношення синуса цього кута до його косинуса

г)

добуток косинуса цього кута на його синус

4.

Котангенсом кута β називають ...

а)

добуток синуса цього кута на його косинус

б)

відношення косинуса цього кута до його синуса

в)

відношення синуса цього кута до його косинуса

г)

добуток косинуса цього кута на його синус

5.

Серед вказаних кутів повороту вкажіть ті, у яких початковий радіус прийматиме те саме положення, що й при повороті на кут 50⁰.

а)

520⁰

б)

440⁰

в)

-310⁰

г)

220⁰

д)

770⁰

е)

-560⁰

6.

Кутом якої чверті є кут α = -280⁰?

а)

першої

б)

другої

в)

третьої

г)

четвертої

7.

Які з кутів є кутами другої чверті?

а)

487⁰

б)

-168⁰

в)

-570⁰

г)

1236⁰

д)

-538⁰

8.

Значення яких виразів є додатним числом?

а)

sin(-15⁰)

б)

cos(-60⁰)

в)

tg185⁰

г)

ctg(-100⁰)

д)

sin112⁰⋅tg(-25⁰)

9.

Кутом якої чверті є кут α, якщо cosα > 0 i tgα < 0?

а)

першої

б)

другої

в)

третьої

г)

четвертої

д)

неможливо встановити

10.

Кутом якої чверті є кут α, якщо ∣cosα = - cosα?

а)

першої або четвертої

б)

другої

в)

третьої

г)

другої або третьої

д)

неможливо встановити

11.

На який кут треба повернути точку Рₒ (1; 0), щоб отримати точку Р1 (-1/2; √3/2) ?

а)

60⁰

б)

- 60⁰

в)

- 30⁰

г)

120⁰

д)

- 120⁰

12.

Знайдіть значення виразу: √2⋅sin45⁰+ 2√2⋅cos45⁰

а)

1.5

б)

2

в)

3

г)

4

д)

3√2

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в д (2 балів)
6. а (1 балів)
7. а в г (2 балів)
8. б в г (2 балів)
9. г (1 балів)
10. г (2 балів)
11. г (2 балів)
12. в (2 балів)