Трудове право
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Працівникам молодше 18 років щорічна відпустка надається тривалістю:

а)

31 календарний день

б)

24 доби

в)

два календарних місяця

2.

Про наступне звільнення працівників треба персонально попередити за:

а)

2 тижні

б)

2 місяці

в)

1 місяць

3.

Максимальна тривалістьробочого часу (тиждень) в Україні не може перевищувати:

а)

29 годин

б)

40 годин

в)

41 годину

4.

Закон в Україні дозволяє ставати до роботи з:

а)

16 років

б)

18 років

в)

19 років

5.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може бути більше:

а)

1 місяць

б)

3 місяці

в)

6 місяців

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. б (2 балів)
4. а (2 балів)
5. а (2 балів)