23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

У світі музики

Додано: 10 червня
Предмет: Музичне мистецтво, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Що таке такт?

варіанти відповідей

неповний такт, який починається із слабкої долі

рівномірне чергування сильних і слабких долей

відстань від однієї сильної долі до іншої

Запитання 2

Що таке тональність?

варіанти відповідей

це висота ладу

це система звуків, об'єднаних навколо центрального звуку

поступовий рух мелодії

Запитання 3

Зміщення наголосу з метрично опорного моменту на більш слабкий називають:

варіанти відповідей

аколадою

синкопою

затактом

Запитання 4

У гармонічному мінорі:

варіанти відповідей

підвищується VII ступінь

підвищується VI ступінь

понижується VII ступінь

понижується VI і VII ступінь

Запитання 5

Паралельна мажорна гама будується на:

варіанти відповідей

ІІ ступеню мінору

ІІІ ступеню мінору

І ступеню мажору

Запитання 6

Як називається друге обернення домінантсептакорда?

варіанти відповідей

секундакорд

терцквартакорд

квінтсекстакорд

секстакорд

Запитання 7

Пентатоніка складається з:

варіанти відповідей

7 ступенів

5 ступенів

6 ступенів

4 ступенів

Запитання 8

Тонічний тризвук будується від тоніки по:

варіанти відповідей

секундам

квінтам

терціям

Запитання 9

Скільки звуків має октава?

варіанти відповідей

10

6

7

12

Запитання 10

Аколада не може бути:

варіанти відповідей

фігурною

квадратною

цілою