укр.мова 10б
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Морфологія - це розділ мовознавства про...

а)

частини мови

б)

частини тексту

в)

частини слова

г)

будову слова

2.

Визначте рід іменника собака:

а)

середній

б)

чоловічий

в)

жіночий

г)

спільний

3.

Визначте відмінок слова степом:

а)

родовий

б)

давальний

в)

місцевий

г)

орудний

4.

Визначте відміну слова староста: 

а)

жіночий

б)

чоловічий

в)

спільний

г)

середній

5.

Який прикметник у рядку зайвий? 

а)

срібний

б)

тижневий

в)

річний

г)

смачний

6.

Визначте розряд займенника наш: 

а)

особовий

б)

зворотний

в)

неозначений

г)

присвійний

7.

Вкажіть помилку у ступенях порівняння прикметників

а)

більш тонкий

б)

найсмачний

в)

гарніший

г)

менший

8.

Який розряд займенників не мають називного відмінка?

а)

особовий

б)

зворотний

в)

присвійний

г)

питальний

9.

Який займенник записано неправильно?

а)

абихто

б)

хтось

в)

будь який

г)

хтозна-хто

10.

Від яких прикметників можна утворити ступені порівняння? 

а)

присвійні та відносні

б)

тільки відносні

в)

тільки якісні

г)

якісні та відносні

11.

Знайди помилку у відмінюванні числівників.

а)

трьохсот

б)

на однім

в)

тридцять четвертому

г)

сотого

12.

Знайдіть правильно записаний числівник.

а)

тисячу сорок семи

б)

сто шіздесят вісім

в)

сорок сім

г)

двісті вісімнадцять

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. б (5 балів)
3. г (5 балів)
4. в (5 балів)
5. г (5 балів)
6. г (5 балів)
7. б (5 балів)
8. б (5 балів)
9. в (5 балів)
10. в (5 балів)
11. б (5 балів)
12. г (5 балів)