Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

В яких роках в Наддніпрянщині спалахнула економічна криза?

а)

1897 - 1900 рр.

б)

1903-1905 рр.

в)

1900 - 1903 рр.

г)

1905 - 1907 рр.

2.

Вкажіть, якою була найпоширеніша форма монополій в Наддніпрянщині?

а)

картель

б)

трест

в)

концерн

г)

синдикат

3.

Хто є автором брошури ,,Самостійна Україна"?

а)

Микола Міхновський

б)

Михайло Грушевський

в)

Іван Франко

г)

Євген Чикаленко

4.

В якому році утворилася Революційна українська партія(РУП)?

а)

1899 рік

б)

1900 рік

в)

1905 рік

г)

1902 рік

5.

Коли відбулося повстання на броненосці ,,Потьмкін,,?

а)

15 - 25 червня 1907 року

б)

15 - 25 липня 1907 року

в)

14 - 25 червня 1905 року

г)

18 - 28 червня 1905 року

6.

Як називається перша українська газета?

а)

Хлібороб

б)

Діло

в)

Вісник

г)

Правда

7.

Скільки депутатів - українців було в І Державній думі?

а)

47

б)

45

в)

57

г)

55

8.

Укажіть основні моменти в аграрній реформі П. Столипіна?

а)

руйнування общин, кредитна допомага селянам

б)

переселення селян до Сибіру, Кавказу

в)

створення ,,відрубів,,і ,,хуторів,,

г)

зупинення потоку емігрантів

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а б в (5 балів)