Україна в 60 - 80-ті рр. ХVІІ ст. Петро Дорошенко

Додано: 24 лютого
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
15 запитань
Запитання 1

1. Кого називають "сонцем Руїни" ?

варіанти відповідей

Д. Многогрішний

І. Мазепа

П. Дорошенко

Б. Хмельницький

Запитання 2

3. Назвіть роки гетьманування Петра Дорошенка? 

варіанти відповідей

1665 – 1676

1663-1665

1659- 1663

1676-1687


Запитання 3

4. .     Яку територію втратила Польща за Бучацьким миром 1672 р.? 

варіанти відповідей

Лівобережжя

Наддніпрянщину

Поділля, Галичину

Волинь

Запитання 4

5. Як називалися наймані козацькі полки, створені за гетьманування Петра Дорошенка:

варіанти відповідей

сердюки

запорожці

яничари

компанійці

Запитання 5

6. Які дії здійснив П.Дорошенко, якого називали "Сонцем Руїни", на посаді гетьмана?

варіанти відповідей

підписав Глухівські статті та прийняв протекторат Османської імперії (Туреччини)

підписав Московські статті та прийняв протекторат Москви.

підписав Андрусівські статті та прийняв протекторат Речі Посполитої

підписав Слободищенські статті та прийняв протекторат Османської імперії (Туреччини)

Запитання 6

7. Протекторат - це ...

варіанти відповідей

форма правління, за якої вся влада належить одній особі

форма державного устрою, своєрідні державоподібні утворення

форма залежності однієї держави від іншої

політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність

Запитання 7

8. Хто такі компанійці?

варіанти відповідей

Компанія Івана Брюховецького, з якою він організував похід на Москву

Військовослужбовці, зібраніЮрієм Хмельницьким, для допомоги в організації Чигиринських походів

Наймані війська гетьмана, засновані Дем'яном Многогрішним

Наймані війська Московського царства, які повинні були розміщуватись у найбільших містах Козацької держави

Запитання 8

9. Петро Дорошенко був обраний правобережним гетьманом у :

варіанти відповідей

1665 році

1657 році

1659 році

Запитання 9

10. Однією з реформ Петра Дорошенка є:

варіанти відповідей

поділ війська на підрозділи

створення найманого війська

введення військової повинності

Запитання 10

11. Договір, підписаний 9 березня 1669 року з Московською державою називається

варіанти відповідей

Березневі статті

Глухівські статті

Переяславські статті

Запитання 11

12. У 1669 році Петро Дорошенко визнав протекторат :

варіанти відповідей

Московської держави

Речі Посполитої

Османської імперії

Запитання 12

Вкажіть роки Чигиринських походів :варіанти відповідей

1676,1678 рр.

1677,1678 рр.

1677,1687 рр.

1687,1688 рр.

Запитання 13

Коли було укладено «Вічний мир» ? 

варіанти відповідей

1657 р.

1686 р.

1652 р.


1659 р.

Запитання 14

Вкажіть, на якому фото зображено портрет Петра Дорошенка :

варіанти відповідей
Запитання 15

В якому році було затверджено Коломацькі статті ?

варіанти відповідей

1685 р.

1686 р.

1687 р.

1689 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест