26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Українська революція

Додано: 9 червня 2020
Предмет: Історія України
18 запитань
Запитання 1

Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?


варіанти відповідей

наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядковувалися Генеральному Секретаріату

законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом Росії

представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних прошарків населення українських земель

визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника українського народу

Запитання 2

Еволюція поглядів керівників Української Центральної Ради відбувалась у напрямку від:

варіанти відповідей

самоврядної колонії до автономії у складі федеративної Росії

провінції Австро-Угорщини до автономії у складі демократичної Росії

автономії у складі федеративної Росії до незалежної демократичної республіки

«коронного краю» до протекторату держав Четверного союзу

Запитання 3

Як називався орган, що мав визначити статус України у складі Росії, вибори до якого обіцяв провести Тимчасовий уряд Росії?


варіанти відповідей

з’їзд Рад

Установчі збори

Державна нарада

Державна Дума

Запитання 4

Коли було створено Українську Центральну Раду?

варіанти відповідей

лютому 1917 р.

березні 1917 р.

квітні 1917 р.

травні 1917 р.

Запитання 5

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу було спричинено


варіанти відповідей

збройним виступом самостійників у Києві

відправленням українізованих військових частин на фронт

відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

Запитання 6

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада


варіанти відповідей

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду

призупинила конфіскацію та передачу поміщицьких земель селянам

припинила українізацію військових частин російської армії

Запитання 7

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?


варіанти відповідей

«Вся влада Радам!»

«Україна для українців!»

«Хай живе самостійна Україна!»

«Автономія України у складі демократичної Росії!»

Запитання 8

Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою (УЦР) у 1917 р.?


варіанти відповідей

Національний конгрес

Трудовий конгрес

Генеральний Секретаріат

Директорія

Запитання 9

Хто був першим головою Генерального Секретаріату Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

М. Грушевський

В. Винниченко

М. Міхновський

С. Петлюра

Запитання 10

Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?

варіанти відповідей

бій на горі Маківка

бій під Крутами

бій під Мотовилівкою

бій на горі Лисоня

Запитання 11

Прочитайте текст та з'ясуйте про який з універсалів УЦР йдеться.

- Заявлялося, що Україна не відокремлюється від Росії, але вся влада в Україні відтепер належить лише Центральній Раді та Генеральному Секретаріату.

- Україна стає Українською Народною Республікою.

- До її території належать землі (губернії), населені здебільшого українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточно питання про приєднання до України Курщини, Холмщини, Воронежчини та інших суміжних з Україною територій з переважно українським населенням мало вирішуватися шляхом переговорів.

- В Україні проголошувався 8-годинний робочий день.

Запроваджувався державний контроль над виробництвом.

- Україна виступає за негайне укладення миру між воюючими сторонами.

- Скасовувалася смертна кара й оголошувалася амністія.


варіанти відповідей

I універсал

II універсал

III універсал

IV універсал

Запитання 12

Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?

варіанти відповідей

піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

початок революції в Росії та повалення монархії

початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

Запитання 13

Про яку інституцію В. Винниченко писав: «...[його скликання] стало першим кроком відродження нацїі на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?

варіанти відповідей

З’їзд народів Росії

Трудовий конгрес України

Всеукраїнський з’їзд хліборобів

Український національний конгрес

Запитання 14

Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана ... ми [УЦР] рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійських Установчих Зборів»

варіанти відповідей

збройний виступ самостійників

призначення Генерального Секретаріату

формування Вільного козацтва

скликання З’їзду народів Росії

Запитання 15

У який період Української революції було схвалено цитовані документи?

1) «Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

2) «...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...»

варіанти відповідей

березень—серпень 1917 р.

серпень—листопад 1917 р.

листопад—грудень 1917 р.

грудень 1917 — січень 1918 р.

Запитання 16

На якому з фото зображений голова Української Центральної Ради М. Грушевський?

варіанти відповідей
Запитання 17

Оберіть фото діяча, про якого йдеться в тексті.

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення»

варіанти відповідей
Запитання 18

Установіть відповідність між поняттям та його значенням

Поняття

1 автономія

2 самостійники

3 Генеральний секретаріат

4 Народний секретаріат

Значення

А представники українського національного руху, які обстоювали ідею політичної незалежності України

Б найвищий виконавчий і розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки

В український радянський уряд, виконавчий орган ЦВК рад України, створений у Харкові російськими більшовиками

Г виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою

Д право самоврядування, самостійного здійснення державної влади чи управління, надане окремій частині держави

варіанти відповідей

ГВДА

ВАГБ

ГВБА

ДАГВ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест