Українське відродження

Додано: 11 березня
Предмет:
Тест виконано: 11 разів
15 запитань
Запитання 1

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено

варіанти відповідей

масонською ложею «Любов до істини».

Кирило-Мефодіївським братством.

польським Патріотичним товариством.

Південним товариством декабристів.

Запитання 2

Програмні вимоги Південного товариства декабристів — це

варіанти відповідей

установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави.

об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з республіканською формою правління.

повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».

установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам громадянських і політичних прав.

Запитання 3

Позицію якого діяча українського національного відродження відображено у висловлюванні:

«Повинність і обов’язок вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії і хочу воювати проти французів і бути співучасником Полтавського козацького полку...»?

варіанти відповідей

І. Котляревського

Т. Шевченка

М. Костомарова

П. Куліша

Запитання 4

Укажіть головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства.

варіанти відповідей

ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства

створення демократичної федерації слов’янських християнських республік

об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний рух

утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом

повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання

здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки

Запитання 5

У якому уривку з історичних джерел відображено головні ідеї Кирило-Мефодіївського братства?

варіанти відповідей

«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. …при об’єднанні вони [українці, росіяни, білоруси] повинні мати свою самостійність».

«Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої... Вона виписує на своєму прапорі: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Усі, хто не за нас, ті проти нас…»

«Увесь російський народ складає один стан — громадянський… Всі різні племена, з яких складається Російська держава… становлять один народ російський. Будь-яка думка про федеративний устрій відкидається…»

«Наше завдання — розвивати нашу національність у всіх напрямках: вдосконаленням нашої мови, заведенням її у школах вищих і низших, …поширенням корисних книжок в українській мові…»

Запитання 6

«Масонство» — це

варіанти відповідей

релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та об'єднання людства в релігійний братерський союз.

політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви від участі в державно-політичному житті.

суспільно-релігійне об'єднання православних міщан при церковних парафіях, що виступало захисником прав православного населення

релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без проповідей та колективних молитов.

Запитання 7

"Руська правда" П. Пестеля, Конституція М. Муравйова - це програмні документи

варіанти відповідей

народовців.

декабристів.

громадівців.

кирило-мефодіївців.

Запитання 8

Програмові вимоги якої організації першої половини ХІХ ст. викладено в цитованому документі:

«Україна повинна була стати “непідлеглою в союзі слов'янськім”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов ліквідації кріпацтва, “повної свободи й автономії народностей”. Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалися загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою...»?

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївського братства

«Південного товариства» декабристів

Товариства галицьких греко-католицьких священиків

«Руської трійці»

Запитання 9

Рух декабристів був складовою

варіанти відповідей

польського національно-визвольного повстання.

російського дворянського опозиційного руху.

європейської «весни народів»

українського національно-визвольного руху

Запитання 10

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

варіанти відповідей

Південного товариства декабристів.

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

«Руської трійці».

Запитання 11

У доповідній записці царського жандарма «У Києві та в Малоросії слов’янофільство перетворюється в українофільство… Причетні до справи… художник.., колишній вчитель… із захопленням говорили про колишню Малоросію…» ідеться про учасників

варіанти відповідей

«Руської трійці».

Братства тарасівців.

«Південного товариства».

Кирило-Мефодіївського братства.

Запитання 12

Який програмний документ проголошував таке:

«Історичне покликання України полягає в тому, щоб зорганізувати інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального й духовного життя, скасувати кріпацтво, стани, повалити самодержавство. Прийде час, коли вся слов’янщина встане й “не залишиться в ній ні царя, ні царевича.., ні князя, ні графа, ні герцога.., ні пана, ні боярина, ні холопа...”»?

варіанти відповідей

«Історія русів»

«Руська правда»

«Самостійна Україна»

«Книга буття українського народу»

Запитання 13

Уривок з історичної праці:

«З-поміж дворянства висуваються… добрі патріоти й завзяті оборонці дворянських інтересів. Усе це люди, які виховували свій патріотизм з вивчення історії України, які збирали літописи й різні документи з історії краю. На свої заняття дворянським питанням вони дивляться як на подвиг, розпочатий задля своєї батьківщини...» засвідчує початок

варіанти відповідей

українського національного відродження.

покозачення широких верств населення.

розгортання громадівського руху

політизації українського руху.

Запитання 14

становіть відповідність між явищем / процесом та його наслідком.

1декабристський рух в Україні

2.французько-російська війна 1812–1814 рр.

3російсько-турецька війна 1828–1829 рр.

4українське національне відродження в Наддніпрянщині


Аутворення Кирило-Мефодіївського братства

Бформування козацьких полків і земського ополчення

Вповстання Чернігівського полку

Гподіли Речі Посполитої

Дліквідація Задунайської Січі

варіанти відповідей

1-б,2-а,3-в,4-д

1-д,2-а,3-в,4-г

1-в,2-б,3-д,4-а

1-г,2-б,3-в,4-д

Запитання 15

Зображених на фото діячів об’єднує те, що вони були

варіанти відповідей

учасниками Кирило-Мефодіївського братства.

авторами музики й тексту Державного Гімну України.

видавцями громадсько-політичного журналу «Громада».

засновниками Київського університету Святого Володимира.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест