Українські землі на початку 17 ст

Додано: 19 січня
Предмет:
12 запитань
Запитання 1

Хто став митрополитом православної церкви після відновлення її

вищої ієрархії в 1620 р.?

варіанти відповідей

Петро Могила

 Йов Борецький

 Іпатій Потій

Василь Липківський

Запитання 2

Яка причина зумовила поширення фільваркового господарства на

українських землях у другій половині ХVІ — першій половині

ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

 прагнення польської шляхти полонізувати українських селян

зростання попиту на зерно в Західній Європі

спроба створити захисну лінію проти нападів кримських татар

 бажання колонізувати землі Запорожжя

Запитання 3

Що означало «покозачення» в другій половині XVI — першій половині XVII ст.?

варіанти відповідей

процес формування польським урядом списку-реєстру козаків

форма козацького збройного виступу на захист власних інтересів

процедура прийняття кошовим отаманом новоприбулих на Січ

перехід селян до козацького стану, що був спробою звільнитися від панщини

Запитання 4

Який документ узаконив існування на території України православної ієрархії на чолі з митрополитом і єпископами?

варіанти відповідей

 «Статті для заспокоєння руського народу»

Куруківська угода

 Переяславська угода

«Ординація Війська Запорозького…»

Запитання 5

Середньовічне право, за яким міста звільнялися від управління й суду великих землевласників та створювали власні органи самоврядування.

варіанти відповідей

Феодальне

 Повітове

Магдебурзьке

Земське

Запитання 6

Церква, утворена на українських і білоруських землях у результаті Берестейської церковної унії 1596 р

варіанти відповідей

Українська Православна церква Київського патріархата

Греко-католицька церква

Українська Православна церква Московського патріархата

Лютеранська церква

Запитання 7

У якому з тверджень схарактеризовано засади , на яких виникла греко-католицька церква

варіанти відповідей

Підпорядковувалась константинопольському патріархові, залишала мовою богослужінь церковнослов'янську

Цілком залишалася на засадах православного віровчення, проте підпорядковувалась Папі Римському.

Цілком залишалась на засадах православного віровчення, проте для богослужінь користувалася латиною.

Зберігала православний обряд, визнавала деякі важливі догмати католицького віровчення.

Запитання 8

Якими були наслідки Берестейської церковної унії ?

варіанти відповідей

Згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви

Розкол православної церкви на православну та греко-католицьку

Втрата православною церквою підтримки більшості українців.

Закриття церков на території України

Запитання 9

Полемічна література це...

варіанти відповідей

література церковно-релігійного змісту про становище церкви

література історичного змісту

література публіцистичного змісту про тяжке життя закріпачених селян

автобіографічна література

Запитання 10

Гравюра це....

варіанти відповідей

друкований відбиток на папері з малюнка, що вирізаний на дошці

кольорове зображення в рукописній книзі

малюнок фарбами по сирій штукатурці

картина якою шляхта прикрашала стіни своїх будинків

Запитання 11

Перший заклад, що надавав вищу освіту на території Східної Європи

варіанти відповідей

Острозька академія

Єзуїтська колегія

Львівська братська школа

слов"яно-греко-латинська школа

Запитання 12

Перша друкарня на території України належала

варіанти відповідей

Львівському братству

Греко-католицькій церкві

Київському братству

Польському королю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест