Українські землі на початку 17 ст. Повстання козаків

Додано: 20 січня
Предмет:
16 запитань
Запитання 1

Хто очолив повстання 1625 р.?

варіанти відповідей

Марко Жмайло

Іван Сулима

Тарас Федорович

Дмитро Гуня

Запитання 2

Коли відбулися події під назвою «Тарасова ніч»?

варіанти відповідей

 1625 р.

1635 р.

1630 р.

1637 р.

Запитання 3

Які причини будівництва фортеці Кодак?

варіанти відповідей

Гарна місцевість для відпочинку короля Речі Посполитої

Для розвитку торгівельних відносин з Кримським ханством

Захист кордонів Речі Посполитої від нападу з боку Московії

Встановлення контролю над запорізьким козацтвом та ізоляція Запорозької Січі

Запитання 4

У 1630 р. відбулося повстання під проводом:

варіанти відповідей

 Марка Жмайла

Івана Сулими

Тараса Федоровича (Трясила)

Павла Бута

Запитання 5

Виберіть твердження, що стосується " Ординації Війська Запорізького...":

варіанти відповідей

Скасовувалася виборність козацької старшини, заборонено козацький суд, замість гетьмана Сейм призначав королівського комісара-шляхтича

Козаки отримали право обирати гетьмана та козацьку старшину, укладати договори з іншими державами

Реєстр козаків збільшувався до 8 тисяч і складався з 6 полків

Козаки отримали право здійснювати морські походи на Кримське ханство та Османську імперію без дозволу короля

Запитання 6

В якому році було введено в дію «Ординацію Війська Запорозького реєстрового…»?

варіанти відповідей

1625 р.

1635 р

1628 р.

1638 р.

Запитання 7

Укладенням якої угоди завершився збройний конфлікт між польським військом і козацькими загонами, очоленими М. Жмайлом?

варіанти відповідей

Білоцерківської

Куруківської

Зборівської

Переяславської

Запитання 8

Прочитайте уривок з історичного джерела про козацькі повстання 1620-х - 1630-х рр. та виконайте завдання.

"Одразу ж після смерті Сагайдачного... (шляхтичі) починали чимдуж церкву православну до унії привертати, а на своїх підданих повинності накладати та різними поборами притісняти...".

Автор документа вказав на:

варіанти відповідей

Причини повстань

Значення повстань

Наслідки повстань

Рушійні сили повстань

Запитання 9

Укажіть ім'я гетьмана зображеного на гравюрі.

варіанти відповідей

Дмитро Вишневецький

Северин Наливайко

Петро Сагайдачний

Богдан Хмельницький

Запитання 10

В якому році було видано перший український друкований підручник "Буквар" І. Федорова.

варіанти відповідей

1574 р.

1573 р

 1576 р.

1575 р.

Запитання 11

Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

варіанти відповідей
Запитання 12

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що: (оберіть варіант відповіді із усіма правильними твердженнями)


сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях.

очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії.

знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю.

збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця.

підтримував видавничу діяльність Івана Федорова.

відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі.

відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.

варіанти відповідей

1,5, 4

2,5, 6

1, 2, 7

3,4, 7,

Запитання 13

«Апостол» (1574 р.), «Буквар» (1574 р.), «Острозька Біблія» (1581 р.) є першими:

варіанти відповідей

друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

підручниками, надрукованими коштом православних братств

рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

книгами, надрукованими коштом князя В.-К. Острозького

Запитання 14

Вертеп - це.....

варіанти відповідей

духовні драми на біблійний сюжет

літературно-театральний твір, побудований у формі діалогу

коротка сценка гумористичного характеру

стародавній пересувний ляльковий театр

Запитання 15

У якому місті є вежа Корнякта?

варіанти відповідей

Львів

Острог

Київ

Запоріжжя

Запитання 16

Укажіть маляра, який написав ікону Успіння Богородиці, зображену на фото

варіанти відповідей

Олексій Горошкович.

Микола Петрахнович.

Йов Кондзелевич

Федір Сенькович.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест