Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII ст. - на початку XVIII ст.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.

а)

Д. Апостол

б)

Д. Многогрішний    

в)

І. Мазепа

г)

І. Скоропадський

2.

Укажіть ім’я гетьмана у вигнанні, автора Пактів та конституцій прав і вольностей Війська Запорозького.

а)

П. Орлик

б)

І. Скоропадський

в)

Й. Гладкий

г)

К. Гордієнко

3.

Битва під Полтавою сталася:

а)

у 1702 р.

б)

у 1687 р.

в)

у 1686 р.

г)

у 1709 р.

4.

Укажіть ім’я фастівського полковника, який очолив повстання проти польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні.

а)

А. Абазін

б)

С. Іванович (Самусь)

в)

З. Іскра

г)

С. Палій

5.

Укажіть ім’я кошового отамана Запорозької Січі, який під час виступу І. Мазепи проти Петра І підтримав гетьмана.

а)

Й. Гладкий

б)

І. Сірко    

в)

П. Калнишевський    

г)

К. Гордієнко

6.

Наслідки підписання «Коломацьких статей»:

а)

зміцнення прав гетьмана і старшини, можливість вирішувати усі питання внутрішнього життя Гетьманщини без погодження з Москвою    

б)

значне обмеження прав гетьмана: без згоди царя не можна скидати старшину, розпоряджатися військовими землями, у Батурині мав розміщуватися полк московських стрільців.    

в)

можливість укладати дипломатичні угоди з усіма сусідніми державами, розширення зовнішньополітичних можливостей України    

г)

право гетьмана самостійно позбавляти старшину займаних посад, а старшини – право скидати гетьмана

7.

Реакція московського царя на повстання І.Мазепи:

а)

наказ знищити Батурин, Запорозьку Січ, гетьманат скасувати, запровадити «Правління гетьманського уряду»    

б)

наказ знищити Батурин, Запорозьку Січ, гетьманську столицю перевести до Ніжина    

в)

наказ знищити Батурин, Запорозьку Січ, гетьманську столицю перевести до Глухова    

г)

наказ знищити Батурин, Запорозьку Січ, Гетьманщину ліквідувати, запровадити «Малоросійську колегію»    

8.

Термін дії та територія, на якій була чинною Конституція Пилипа Орлика:

а)

протягом 1710 р., Лівобережна Україна

б)

1710-1742 рр., вся територія України

в)

1710-1711 рр., Правобережна Україна

г)

ніколи не була чинною в жодній частині України

9.

«Вічний мир» був підписаний між

а)

Османською імперією і Московським царством

б)

Річчю Посполитою і Московським царством

в)

Україною і Річчю Посполитою

г)

Річчю Посполитою і Османською імперією

10.

Який гетьман створив постійне наймане військо, яке налічувало близько 20 тисяч сердюків?

а)

І. Виговський

б)

П. Дорошенко

в)

І. Мазепа

г)

Ю. Хмельницький

11.

Який гетьман уклав з московським урядом у березні 1669 року Глухівські статті?

а)

П. Дорошенко

б)

П. Орлик

в)

І. Самойлович

г)

Д. Многогрішний

12.

Який гетьман був обраний на Чорній раді у Ніжині в 1663 році?

а)

Ю. Хмельницький

б)

Я. Сомко

в)

І. Брюховецький

г)

П. Тетеря

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. г (1 балів)
4. г (1 балів)
5. г (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. г (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. г (1 балів)
12. в (1 балів)