українські землі наприкінці 50років 17 століття на початку 18 століття

Додано: 7 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 20 разів
13 запитань
Запитання 1

Вищим органом влади в Українській козацькій державі була

варіанти відповідей

А Генеральна (військова) рада

Б Старшинська рада

В Генеральна військова канцелярія

Г кошова рада

Запитання 2

Із якою державою гетьман І. Виговський уклав Гадяцький договір?

варіанти відповідей

А Московське царство

Б Річ Посполита

В Шведське королівство

Г Кримське ханство

Запитання 3

У якому році відбулася Конотопська битва між українсько-татар-

сько-польським та московським військами?

.


варіанти відповідей

А 1657 р.

Б 1658 р.

В 1659 р.

Г 1660 р.

Запитання 4

Територіальний поділ козацької України на Лівобережну і Право-

бережну був політично закріплений виникненням двох окремих

гетьманатів

варіанти відповідей

А у 1662 р.

Б у 1663 р.

В у 1664 р.

Г у 1665 р.

Запитання 5

За якими статтями українські землі та міста були вперше про-

голошені володіннями московського царя?варіанти відповідей

А Батуринськими

Б Переяславськими

В Московськими

Г Глухівськими

Запитання 6

Під чиєю владою перебувала Запорозька Січ у 1667—1686 рр.?

варіанти відповідей

А Московської держави

Б Речі Посполитої

В Московської держави та Речі Посполитої

Г Османської імперії

Запитання 7

У якому році козацька рада неподалік міста Корсуня схвалила

рішення П. Дорошенка щодо прийняття протекції турецького

султана?

варіанти відповідей

А 1665 р.

Б 1669 р.

В 1675 р.

Г 1676 р.

Запитання 8

Що стало поштовхом до прийняття польським сеймом у 1699 р.

ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній

Україні?

варіанти відповідей

А початок козацького повстання під проводом С. Палія

Б укладення між Річчю Посполитою та Османською імперією

Карловацького перемир’я

В похід І. Мазепи на Правобережжя

Г укладення українсько-московських Коломацьких статей

Запитання 9

Слобідські полки в адміністративному та військовому відношенні

підпорядковувалися

варіанти відповідей

А лівобережному гетьману

Б слобідському гетьману

В бєлгородському воєводі

Г кошовому отаману Запорозької Січі

Запитання 10

Яка подія перекреслила плани гетьмана І. Мазепи на визволення

Гетьманщини з-під влади російського царя?


варіанти відповідей

А повстання під проводом С. Палія

Б знищення московськими військами Батурина

В Полтавська битва

Г підписання Коломацьких статей

Запитання 11

Автором козацьких літописів був


варіанти відповідей

А Г. Сковорода

Б С. Величко

В І.Григорович-Барський

Г В. Боровиковський

Запитання 12

Найбільше споруд у стилі козацького бароко в Україні було збу-

довано в період правління гетьманаваріанти відповідей

А І.Самойловича

Б І.Мазепи

В І.Скоропадського

Г К. Розумовського

Запитання 13

Які з названих воєводств мали увійти до складу Московського

царства за Гадяцькою угодою 1658 р.? (Виберіть три правильні

відповіді.)
варіанти відповідей

1 Чернігівське

2 Брацлавське

3 Волинське

4 Київське

5 Подільське

6 Руське

7 Белзьке

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест