Українські землі після Полтавської битви

складено за матеріалами уроку всеукраїнської школи онлайн https://www.youtube.com/watch?v=nfvLtr66WMg

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Після знищення Батурина в помсту Іванові Мазепі за зраду Петро І переносить столицю Гетьманщини до міста ...

варіанти відповідей

Глухова

Гадяча

Києва

Запитання 2

Кого 6 листопада 1708 року в Глухові "обрала" старшина гетьманом після Івана Мазепи?

варіанти відповідей

Павла Полуботка

Івана Скоропадського

Данила Апостола

Запитання 3

Іван Скоропадський склав перед московським царем присягу на початку ...

варіанти відповідей

ХVІІ століття

ХVІІІ століття

ХІХ століття

Запитання 4

Про кого з гетьманів український народ жартував: "Іван телят пасе, а Настя булаву несе"?

варіанти відповідей

Івана Мазепу

Івана Сірка

Івана Скоропадського

Запитання 5

Кого зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Богдана Хмельницького та Івана Мазепу

Івана Мазепу та Петра І

Івана Мазепу та Івана Скоропадського

Запитання 6

Чи були підписані Петром І Решетилівські статті, запропоновані Іваном Скоропадським, як підтвердження прав і вольностей Гетьманщини у 1708 році?

варіанти відповідей

Так

Так, але пізніше

Ні

Запитання 7

За царським указом 1709 року, надісланому Івану Скоропадському, змінилося підпорядкування козацьких полків на період воєнних походів. Козаки віднині повинні виконувата напряму накази ...

варіанти відповідей

російських генералів

тільки гетьмана

тільки царя

Запитання 8

На початку гетьманування Петра Скоропадського Петро І ввів нову посаду в Гетьманщині. Це була посада ...

варіанти відповідей

президента

резидента

царського полковника

Запитання 9

Кому адресовані таємні статті, зображені на малюнку?

варіанти відповідей

президенту

резиденту

царському полковнику

Запитання 10

Кому стали належати відібрані на знак помсти у прихильників Івана Мазепи землі та маєтки?

варіанти відповідей

простим селянам

гетьману

російським вельможам

Запитання 11

Оберіть пункти, що стосуються заходів царського уряду щодо економіки Гетьманщини після Полтавської битви

варіанти відповідей

заборона торгівлі із Центральною та Західною Європою

заборона вживання української мови в діловодстві Гетьманщини

запровадження в обіг на українських землях мідних монет

перетягування українських діячів культури, освіти, науки до Москви та Петербурга

перетворення Київської митрополії на звичайну єпархію Російської православної церкви

перебування численного царського війська на українських землях коштом українського населення

вислання всіх правобережних студентів Києво-Могилянської академії

Запитання 12

Коли та з якою метою була створена Перша Малоросійська колегія?

варіанти відповідей

29 квітня 1708 року як допоміжний орган Івану Скоропадському в управлінні Гетьманщиною

29 квітня 1721 року як допоміжний орган Петру І в управлінні Російською імперією

29 квітня 1722 року для нагляду та керівництва Лівобережною Україною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест