18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Українські землі у 20-90-ті роки XVIII століття

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 85 разів
44 запитання
Запитання 1

Офіційна назва Гетьманщини в російських документах, яка набула поширення в XVIII ст. і почала використовуватись для позначення всіх українських земель

варіанти відповідей

Україна


Військо Запорозьке


Малоросія


Слобожнщина


Запитання 2

Опришкій та гайдамацький рухи були поширені на:

варіанти відповідей

Буковині

Галичині

Закарпатті

Правобережжі

Лівобережжі

Слобожанщині

Запитання 3

З якого літопису:"..."Брюховецького гетьманом!",а інші кричать:"Самка гетьманом"-і на стілець обох садовлять..."

варіанти відповідей

з "Літопису Самовидця"

з літопису С.Величка

з літопису Г.Граб'янки

Запитання 4

Який кошовий отаман приймав участь у заснуванні Підпільненської Січі?

варіанти відповідей

Іван Сірко

Петро Калнишевський

Іваном Білецьким

Дмитро Гуня

Запитання 5

Установіть відповідність між поняттями та його визначенням.

1. гайдамаки

2. опришки

3. Коліївщина

4. конфедерація

А. найбільше гайдамацьке повстання у другій половині XVIII століття.

Б. селянські загони, які боролися проти католицької шляхти на Правобережжі

В. підрозділи реєстрових козаків на Лівобережжі

Г. селянські загони, які боролися проти феодального й релігійного гніту в Карпатах

Д. військово-політичне об'єднання польської шляхти й католицького духовенства для протидії будь-яким поступком не католиків

варіанти відповідей

1-Б,2-Г,3-А,4-Д

1-Б,2-Г,3-А,4-Г

1-Г,2-Б,3-А,4-Д

1-Д,2-Б,3-А,4-Б

Запитання 6

Виберіть три твердження, що стосуються К. Розумовського

варіанти відповідей

опікувався культурою та мистецтвом

підписав Коломацькі чолобитні

вдався до спроб встановити спадкове гетьманство

був похований у Спасо-Преображенській церкві на Полтавщині

співав у імператорському хорі

був останнім гетьманом України

переніс гетьманську столицю до Батурина

Запитання 7

Виберіть три правильних твердження, що стосуються П. Калнишевського

варіанти відповідей

очолював військо, яке 1775 році очолив Січ-столицю

помер у віці 112 років

був кошовим отаманом

провів судову реформу

закладав Нову Січ

доживав віку у монастирі

Запитання 8

"...адміністративний і військовий центр запорозького козацтва в 1734—1775 роках, створений після повернення Війська Запорозького низового під російський протекторат у наслідку підписання Лубенського договору. Остання Запорозька Січ розташовувалася на великому півострові, що омивався річкою Підпільною (притока Дніпра)."

Користуючись картосхемою і описом, визначте, про створення якої січі йде мова

варіанти відповідей

Олешківської січі

Запорізької січі

Микитинської січі

Нової січі

Запитання 9

Назвіть керівників повстання гайдамаків та опришків:

варіанти відповідей

Гонта

Верлан

Залізняк

Довбуш

Запитання 10

Яка кількість днів панщини була встановленаа за реформами Марії - Терезії та Йосипа ІІ?

варіанти відповідей

3 дні

5 днів

6 днів

2 дні

Запитання 11

У складі яких держав опинилися українські земелі після поділів Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Польщі

Росії

Австрії

Прусії

Запитання 12

Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій половині XVIII ст.?

варіанти відповідей

А.поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну

Б.переформування козацьких полків на регулярні кінні полки російської армії

В.остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі

Г.утворення Першої Малоросійської колегії


Запитання 13

Яким роком датується цитований документ:

    «Ми захотіли оголосити…, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків… Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до Новоросійської губернії»?

варіанти відповідей

1709р.

1750р.

1764р.

1775р.

Запитання 14

Що спільного в цих періодах історії?

1722-1727; 1734-1750

варіанти відповідей

Україна не мала Гетьмана

контроль над всією Україною Польщі

Гетьманом був Д.Апостол

Україна - васал Туреччини

Запитання 15

Кому з історичних діячів належать такі факти біографії? «Представник козацького роду, президент Петербурзької Академії наук. Останній гетьман України, прагнув повернути втрачені права й вольності. Склав гетьманські повноваження після скасування Катериною ІІ гетьманства».

варіанти відповідей
Запитання 16

Які нововведення щодо України запровадила Катерина ІІ?

варіанти відповідей

ліквідувала гетьманство

підпорядкувала Київську митрополію Московській

юридично закріпила кріпацтво

знищила Запорізьку Січ

ліквідувала митний кордон між Гетьманщиною і Росією

надала права дворянства козацькій старшині

Запитання 17

 Укажіть назву пам’ятки архітектури, зображеної на фото: 

варіанти відповідей

Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові

Успенський собор Почаївської лаври

Покровський собор в Харкові

 Собор святого Юра у Львові

Запитання 18

Коли російська імператриця Катерина ІІ видала указ, витяг із якого наведено?

«Після всемілостивішого від нас звільнення графа Розумовського… з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…».

варіанти відповідей

1750 р.

1764 р.

1765 р.

1783 р.

Запитання 19

Відомі літописці 2 пол. XVIII ст.

варіанти відповідей

Г.Левицький

Самовидець

С.Величка

Г.Граб,янка

А.Ведель

М.Березовський

Р. Ракушка-Романовський

Запитання 20

Внаслідок яких подій була утворена Слобідсько-українська губернія?

варіанти відповідей

Остаточна ліквідація гетьманства подійбулаутворенаСлобідсько-українська губернія

Ліквідація полково -сотенного устрою на Лівобережній Україні

Лiквiдацiя полкового устpою

на Слобожанщині

Ліквідація Запорізької  Січі та паланок

Запитання 21

У якій галузі мистецтва творили Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Артем Ведель:

варіанти відповідей

образотворче мистецтво

музика

архітектура

література

Запитання 22

На якому з фото зображена архітектурна пам'ятка в стилі класицизму?

варіанти відповідей
Запитання 23

На якому з фото зображена архітектурна пам'ятка в стилі козацького бароко?

варіанти відповідей
Запитання 24

 Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їхніх біографій.

А Президент Малоросійської колегії

Б засланий на довічну каторгу до Сибіру у 1768 р.

В прожив 112 років. Помер у монастирі в Росії

Г український філософ, автор книги "Байки харківські"

1 М. Залізняк;

2 П. Калнишевський;

3 Г. Сковорода;

4 П. Румянцев;

5 І. Гонта

варіанти відповідей

А-4, Б-1, В-2, Г-3

А-4, Б-1, В-3, Г-2

А-1, Б-4, В-2, Г-3

А-2, Б-3, В-1, Г-4

Запитання 25

Скільки років поспіль П. Калнишевського обирали отаманом?

варіанти відповідей

5 років

7 років

10 років

15 років

Запитання 26

Виберіть з переліку воєначальника, який зруйнував Запорізьку Січ?

варіанти відповідей

П. Головатий

П. Рум'янцев

П. Текель

С. Ковнір

Запитання 27

В які роки сталися поділи Речі Посполитої:

варіанти відповідей

1795

1785

1768

1772

1798

 1793

Запитання 28

Яку назву має один з найдавніших серед великих козацьких літописів?

варіанти відповідей

 "Літопис Очевидця"

 "Літопис Самовидця"

"Літопис Самописця"

 "Літопис Нестора"

Запитання 29

Розташуйте хронологічно періоди гетьманування

А. Д. Апостол

Б. І. Скоропадський

В. К. Разумовський

Г. П. Полуботок

варіанти відповідей

ГБАВ

БГАВ

АВБГ

ВАГБ

Запитання 30

"Соловецький в'язень" - ?

варіанти відповідей

І.Сірко

 П.Калнишевський

К.Розумовський

К.Гордієнко

Запитання 31

На Січі військовими й одночасно господпрськими одиницями були курені. На момент ліквідації Січі їх налічувалося:

варіанти відповідей

10

15

30

38

Запитання 32

На могилі якого визначного діяча було написано: «Світ ловив мене, та не спіймав».  

варіанти відповідей

Григорій Сковороди

Кирила Розумовського

Данила Апостола 

Павла Полуботка

Івана Скоропадського

Запитання 33

Місто, де був створений перший спеціалізований заклад музичного профілю. Тут К. Розумовський утримував власний оркестр і театр, де ставили італійські опери. Місто стало музичною столицею українських земель:

варіанти відповідей

Батурин 

Київ 

Глухів 

Львів

Запитання 34

За правління якої російської імператриці було відновлено гетьманство в Україні

варіанти відповідей

А) Анни Іванівни

Б) Єлизавети Петрівни

В) Катерини І

Г) Катерини ІІ

Запитання 35

Які намісництва входили до складу Малоросійського генерал-губернаторства

варіанти відповідей

Київське

Харківьке

Чернігівське

Новгород-Сіверське

Катеринославське

Брацлавське

Запитання 36

Скільки років проіснувала Нова (Підпільненська Січ)?

варіанти відповідей

38

21

41

40

Запитання 37

Яка із пам’яток пов’язана з іменем Йоганна Пінзеля?

варіанти відповідей
Запитання 38

Яку з даних церков спорудив Данило Апостол ?

варіанти відповідей
Запитання 39

З якого матеріалу будували церкви в 2 половині ХVIII ст.?

варіанти відповідей

а) камінь

б) глина

в) цегла

г) дерево

Запитання 40

Який напрямок продовжував розвиватись в світському образотворчому мистецтві ?

варіанти відповідей

а) натюрморт

б) портрет

в) пейзаж

г) абстракція

Запитання 41

Бартоломео Растреллі був архітектором споруди: ... ?

варіанти відповідей
Запитання 42

Вкажіть Собор Святого Юра ?

варіанти відповідей
Запитання 43

На початку гетьманування Петра Скоропадського Петро І ввів нову посаду в Гетьманщині. Це була посада ...

варіанти відповідей

президента

резидента

царського полковника

генерал-губернатора

Запитання 44

Яка країна не брала участь у поділі Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Прусія

Австрія

Османська імперія

Росія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест