24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Українські землі у складі Речі Посполитої ( формат ЗНО)

Додано: 2 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 50 разів
19 запитань
Запитання 1

Що стало наслідком події, описаної в уривку з історичного джерела: «Року 1620 місяця березня 22 дня прибув з Москви до Києва святійший патріарх Феофан…»?

варіанти відповідей

поділ Київської митрополії на дві частини з центрами в Києві та Москві

висвячення митрополитом Київським Йова Борецького

прийняття «Статей заспокоєння руського народу»

затвердження статуту Львівського Успенського братства

Запитання 2

Хто із зображених осіб сприяв становленню книгодрукування на українських землях у XVI ст.?

варіанти відповідей
Запитання 3

Яка подія відбулася в 1586 р.?

варіанти відповідей

укладення Люблінської унії

утворення греко-католицької церкви

утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові

Запитання 4

У якому місті було надруковано книгу, згадану в уривку з історичного джерела: «Усесильною правицею Всевишнього Бога, задумом і старанням благочестивого князя Костянтина-Василя.., який звелів улаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для читання дітей у своєму славному місті… І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської та руської мов, поставив їх навчати дітей. Із цієї причини надрукована ця книжка для першого дитячого навчання многогрішним Іоанном Федоровичем»?

варіанти відповідей

Острозі

Луцьку

Львові

Києві

Запитання 5

Про кого із зображених діячів ідеться в уривку документа: «…уклав з Київським братством угоду, за якою ставав “старшим братом, дозорцем, довічним охоронцем і наставником” об’єднаних Лаврської та Братської шкіл»?варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Яка з ікон, зображених на фото, належить пензлю О. Горошковича?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Яка подія відбулася в 1556 р.?

варіанти відповідей

початок доби «героїчних морських походів» козаків

заснування першої відомої Січі на острові Мала Хортиця

похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Московське царство

укладення козацького реєстру польським королем Стефаном Баторієм

Запитання 8

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна  залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

Документ, уривок із якого наведено, увійшов в історію під назвою

варіанти відповідей

«Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої»

Куруківська угода

«Пункти для заспокоєння руського народу»

Люблінська унія

Запитання 9

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна  залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

Укажіть портрет діяча, який унаслідок виконання умов цитованого документа очолив православну церкву

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 10

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна  залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

З якою метою ухвалено цитований документ?

варіанти відповідей

розширити повноваження греко-католицької церкви

зняти гостроту міжконфесійного протистояння в суспільстві

розділити на українських землях світську та духовну владу

скасувати рішення Берестейського церковного собору

Запитання 11

З іменами діячів, зображених на портретах, пов’язано

варіанти відповідей

укладення Берестейської церковної унії та утворення греко-католицької церкви

надання прав і привілеїв реєстровому козацтву

відновлення та легалізація православної церкви в Речі Посполитій

заснування першої відомої Запорозької Січі

Запитання 12

Масове поширення єзуїтських колегіумів на українських землях відбувалося після укладення

варіанти відповідей

Люблінської унії (1569 р.)

Третього Литовського статуту (1588 р.)

Куруківської угоди (1625 р.)

«Пунктів для заспокоєння руського народу» (1632 р.)

Запитання 13

Десятиліття «Золотого спокою» - це період в історії Речі Посполитої, що тривав

варіанти відповідей

від козацького повстання під проводом С. Наливайка до морських походів козаків на чолі з П. Сагайдачним на володіння Османської імперії.

від укладення польсько-литовської міждержавної Люблінської унії до початку польсько-турецької Хотинської війни.

від придушення козацького повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні до початку Національно-визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким

від укладення польсько-московського Віленського перемир’я до укладення «Вічного миру» між Річчю Посполитою та Московським царством.

Запитання 14

Що передбачала « Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої...» (1638 р.)?

варіанти відповідей

скасування виборності козацької старшини

обмеження козацької території Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами

дозвіл на перехід селян і міщан до козацького стану

обмеження реєстру козаків шістьма тисячами осіб

передання гетьманові всієї повноти влади над реєстровцями

установлення «на вічні часи» всіх прав і привілеїв реєстровців

ліквідацію козацького судочинства

Запитання 15

Установіть відповідність між подією другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. та її наслідком для українських земель


1 утворення Речі Посполитої

2 укладення Берестейської унії

3 заснування перших православних братств у Львові

4 обрання П. Могили Київським митрополитом


А реформування православної церкви

Б масове покозачення селянства

В поширення фільварків

Г започаткування книгодрукування

Д розкол православної церкви

варіанти відповідей

1В 2Д 3Г 4А

1В 2А 3Г 4Д

1А 2Д 3Г 4В

1Д 2В 3Г 4А

Запитання 16

Що передбачала Люблінська унія (1569 р.)?

варіанти відповідей

династичний шлюб литовського князя та польської королеви за умови прийняття Великим князівством Литовським католицизму

спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти рицарів-хрестоносців Тевтонського ордену

відновлення в складі Великого князівства Литовського Київського та Волинського удільних князівств на чолі з представниками литовської династії

об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу – Річ Посполиту

Запитання 17

Затвердження в 70-х рр. ХVІ ст. урядом Речі Посполитої створення реєстрового війська стало політичним і правовим актом

варіанти відповідей

завершення польсько-українського протистояння

припинення масового покозачення селян і міщан

визнання козацтва новим соціальним станом

об’єднання інтересів польської шляхти та козацтва

Запитання 18

Прочитайте уривок з історичного джерела про козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр. та виконайте завдання.

«Одразу ж після смерті Сагайдачного… [шляхтичі] починали чимдуж церкву православну до унії привертати, а на своїх підданих повинності накладати та різними поборами притісняти…».

Автор документа вказав на

варіанти відповідей

причини повстань

наслідки повстань

значення повстань

рушійні сили повстань

Запитання 19

Про яку верству населення Речі Посполитої йдеться в уривку з історичного джерела: «Король, побачивши, як добре вони з татарами б’ються, віддав їм для пристанища місто Трахтемирів, настановив їм гетьмана, прислав клейноди, всяких припасів військових, а за службу їм поклав по червінцеві…»?

варіанти відповідей

реєстрове козацтво

міщанство

православну шляхту

селянство

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест