Українські землі у складі Великого князівства Литовського

підручник О.В. Гісем

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 53 рази
12 запитань
Запитання 1

Який зовнішній фактор відіграв вирішальну роль у приєднанні земель колишньої Київської Русі до Великого князівства Литовського?

варіанти відповідей

монгольське іго (ярмо)

експансія німецьких хрестоносців

династична унія Литви та Польщі

утворення Московської держави

Запитання 2

Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилася:

варіанти відповідей

поділом володінь князівства між двома державами

спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике поле

входженням всіх володінь князівства до складу Литви

збереженням Галицько-Волинського князівства як васала Польщі

Запитання 3

Великий князь литовський, який приєднав першу українську територію - Волинь:


варіанти відповідей

Міндовг

 Любарт

 Гедимін

Ольгерд

Запитання 4

Подія, в результаті якої Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину, Чернігово-Сіверщину:

варіанти відповідей

 битва на Синіх Водах

  битва на річці Ворсклі

Вількомирська битва

Грюнвальдська битва

Запитання 5

 Кревська унія — це угода, що передбачала:

варіанти відповідей

об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литов­ського у федеративну державу Річ Посполиту

повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського

приєднання Великого князівства Литовського до Польського ко­ролівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою

відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства

Запитання 6

Кревську унію було укладено у:

варіанти відповідей

1362 р.;

1385 р.;

1387 р.;

 1410 р.

Запитання 7

Кревська унія була укладена між

варіанти відповідей

 Польським королівством і Молдавським князівством

Польським королівством і Угорським королівством

Великим князівством Литовським і Московським царством

Великим князівством Литовським і Польским королівством

Запитання 8

Установи хронологічну послідовність подій.


А Городельська унія

Б Кревська унія

В Грюнвальдська битва

Г Битва на річці Сині Води

варіанти відповідей

Б - Г - В - А

 Г - Б - А - В

Г - Б - В - А

Г - В - А - Б

Запитання 9

 В 1470 році було ліквідоване

варіанти відповідей

Подільське князівство

Київсьве князівство

Волинське князівство

Белзьке князівство

Запитання 10

В 1452 році було ліквідоване:

варіанти відповідей

Подільське князівство

Волинське князівство

Київсьве князівство

Белзьке князівство

Запитання 11

У 1399 році відбулася битва:

варіанти відповідей

на річці Сині Води

на річці Ворскла

біля м. Вількомир

Грюнвальдська

Запитання 12

Причинами укладення Кревської унії були: (декілька відповідей)

варіанти відповідей

 розгром Тевтонського ордену

поширення католицизму в Литві та Україні

наступ Тевтонського ордену на землі Литви і Польщі.

роздача українських земель польським феодалам

Московське князівство загрожувало Литовському з північного сходу

політична нестабільність всередині Литовської держави

утворення на українських землях воєводств

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест