28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Додано: 13 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 216 разів
11 запитань
Запитання 1

Великий князь литовський, який приєднав першу українську територію - Волинь:

варіанти відповідей

Міндовг;

Гедимін;

Любарт;

Ольгерд.

Запитання 2

Подія, в результаті якої Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину, Чернігово-Сіверщину:

варіанти відповідей

битва на Синіх Водах;

битва на річці Ворсклі;

Вількомирська битва;

Грюнвальдська битва.

Запитання 3

Регіон, про який ідеться в уривку з джерела: «Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову на­бирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь».

варіанти відповідей

Поділля;

Галичина;

Волинь;

Закарпаття.

Запитання 4

 Кревська унія — це угода, що передбачала: 

варіанти відповідей

об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литов­ського у федеративну державу Річ Посполиту;

приєднання Великого князівства Литовського до Польського ко­ролівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою;

повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського;

відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства.

Запитання 5

Князь, за якого до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель:

варіанти відповідей

Гедимін;

Любарт;

Ольгерд;

Вітовт.

Запитання 6

Кревську унію було укладено у:

варіанти відповідей

1362 р.;

1385 р.;

1387 р.;

1410 р.

Запитання 7

Об’єднання, союз  двох держав під владою одного монарха:

варіанти відповідей

коаліція;

федерація;

унія;

ліга.

Запитання 8

Подія, описана в уривку з історичного джерела «Магнати та шляхта змусили юну королеву в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому й вийти заміж за литовського князя Ягайла...», свідчить про реалізацію однієї з умов:

варіанти відповідей

Кревської унії;

Городельської унії;

Люблінської унії;

Берестейської унії.

Запитання 9

З іменем якого князя пов’язані події, описані в уривку з історичного джерела: «…відправився проти татар у Поля Дикі… А коли прийшли до Синьої Води,.. побачили в полі велику орду… Литва з Руссю по тій перемозі забрали… всі землі аж... до устя Дону,.. а інших татар… до Криму загнали,.. вибивши їх з Подільських країв»?

варіанти відповідей

Ягайло;

Любарт;

Гедимін;

Ольгерд.

Запитання 10

Установи хронологічну послідовність подій.


А Городельська унія

Б Кревська унія

В Грюнвальдська битва

Г Битва на річці Сині Води

варіанти відповідей

Б - Г - В - А

Г - Б - В - А

Г - Б - А - В

Г - В - А - Б

Запитання 11

У 1508 р. відбулося повстання, яке охопило Турівську і Київську землі. Повстання очолив:

варіанти відповідей

Михайло Глинський;

Олександр Володимирович;

Свидригайло Ольгердович;

Сигізмунд Кейстутович.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест