Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав(друга половина XIV - XV ст.)

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 47 разів
12 запитань
Запитання 1

Який період розвитку Великого Князівства Литовського історики характеризують як Литовсько-Руська держава?

варіанти відповідей

перша половина XIV ст.

друга половина XIV ст.

перша половина XV ст.

друга половина XV ст.

Запитання 2

Який литовський князь очолював "Велике князівство Руське"?

варіанти відповідей

Свидригайло

Любарт

Ягайло

Сигізмунд

Запитання 3

Які українські землі увійшли до складу Московського князівства за московсько-литовською угодою 1503 р.?

варіанти відповідей

Київщина

Полісся

Смоленська земля

Чернігово-Сіверщина

Запитання 4

У якому році Кримське ханство потрапило у залежність від Османської імперії?

варіанти відповідей

1434 р.

1452 р.

1471 р.

1478 р.

Запитання 5

У результаті якої події Польщі і Литві вдалося припинити агресію Тевтонського ордену на Схід?

варіанти відповідей

Куликлвська битва

битва під Вількомиром

битва на Синіх Водах

Грюндвальська битва

Запитання 6

За правління якого князя до складу ВеликогоКнязівства Литовського було включено більшість українських земель?

варіанти відповідей

Любарта

Вітовта

Гедиміна

Ольгерда

Запитання 7

Який князь у 20-х рр. XIV ст. приєднав до своєї держави Берестейщину і Підляшшя?

варіанти відповідей

Вітовт

Ольгерд

Міндовг

Гедимін

Запитання 8

Визначте дату, коли відбулася битва князя Ольгерда із золотоординцями на Синіх Водах.

варіанти відповідей

1316 р.

1340 р.

1362 р.

1385 р.

Запитання 9

Яке судження правильне?

Магдебурське право в містах, що знаходилися на українських землях,...

1) поширювалося на всіх мешканців.

2) стало засобом захисту українських громад, міст від засилля іноземців.

варіанти відповідей

обидва судження правильні

обидва судження неправильні

тільки 1-е судження правильне

тільки 2-е судження правильне

Запитання 10

У якому столітті почалися систематичні набіги кримських татар на українські землі, що призвело до утворення Дикого Поля?

варіанти відповідей

XIV ст.

XV ст.

XII  ст.

XIII ст.

Запитання 11

Якою владою в 1471 р. було ліквідовано Київське удільне князівство?

варіанти відповідей

Московською

Польською

Литовською

Османською

Запитання 12

Яке удільне князівство на українських землях було остаточно ліквідоване великим князем литовським у 1452 р.?

варіанти відповідей

Київське

Волинське

Подільське

Чернігівське

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест