24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Управління інноваціями 3 частина

Додано: 21 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 6 разів
20 запитань
Запитання 1

Інноваційний менеджмент — це:


варіанти відповідей

система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, які зв’язані із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства;


докладання знань, навичок, інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, які висуваються до проекту;

сукупність методів і форм управління інноваційним процесом, а також управління зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом;

сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

Запитання 2

Функція прогнозування в інноваційному менеджменті спрямована на:


варіанти відповідей

розробку перспектив науково-технічного розвитку підприємства;

досягнення майбутньої мети підприємства;

розробку комплексного плану досягнення мети підприємства;


розробку набору прийомів і методів з досягнення інноваційних завдань підприємства.

Запитання 3

Функція планування в інноваційному менеджменті спрямована на:

варіанти відповідей

 погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців;

розробку перспектив науково-технічного розвитку;

обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства;

виконання планових завдань та об’єднання людей, які разом виконують інноваційні плани, програми і проекти.

Запитання 4

Функція координування в інноваційному менеджменті спрямована на:

варіанти відповідей

 погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців;

розробку перспектив науково-технічного розвитку;

обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства;

виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти.

Запитання 5

Оберіть слова, яких не вистачає у визначенні інноваційної інфраструктури: “Інноваційна інфраструктура — це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих …, які необхідні для ефективного здійснення інноваційної діяльності”:

варіанти відповідей

технополісів і технопарків;

навчальних закладів і підприємств;

організацій і допоміжних служб (систем);

підприємств і банків

Запитання 6

До допоміжних служб (систем) інноваційної діяльності не належить:

варіанти відповідей

система інформаційного забезпечення;

експертизи інноваційних програм;

фінансово-економічне забезпечення інноваційної діяльності;

технополіси і технопарки.

Запитання 7

Базисні інновації створюються на основі:

варіанти відповідей

результатів прикладних досліджень;

результатів фундаментальних досліджень;

результатів дослідно-конструкторських робіт;

результатів маркетингових досліджень.

Запитання 8

Поліпшуючі інновації створюються на основі:

варіанти відповідей

відкриття нових законів і принципів;


нових знань;

результатів фундаментальних досліджень;

існуючих знань, відомих законів і принципів.

Запитання 9

До принципів інноваційного процесу не належить:

варіанти відповідей

нововведення зазвичай мають обмежений характер;

зменшення рентабельності підприємств-послідовників;

при розробці інноваційної стратегії необхідно орієнтуватися на потреби покупця;

необхідною вимогою успішної інноваційної діяльності є правильна оцінка невдач.

Запитання 10

До фактора успішності інновацій належить:

варіанти відповідей

перевага нового товару над товарами конкурентів;

скорочення життєвого циклу товарів

збільшення витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;

збільшення кількості пропозицій нових товарів.

Запитання 11

До фактора невдачі інновацій належить:

варіанти відповідей

 наявність унікальних якостей товару; 

адаптивність товару до вимог ринку;

доступ до ресурсів;

скорочення життєвого циклу товарів.

Запитання 12

Інновація як … відображає найбільш загальні й істотні властивості, ознаки, зв’язки й відносини виробництва й реалізації нововведень:

варіанти відповідей

інформація


економічна категорія

процес керування

немає правильної відповіді

Запитання 13

Проміжок часу між виникненням новинки й впровадженням її в нововведення:

варіанти відповідей

інноваційний цикл;

інноваційний процес;

інноваційна стадія;

жодної вірної відповіді.

Запитання 14

Експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань, результатом яких можуть бути теорії, гіпотези, методи і т.п. – це:

варіанти відповідей

 фундаментальні дослідження;

прикладні дослідження;


розробки

винахід.


Запитання 15

М. Кондратьєв є автором:

варіанти відповідей

теорії технократичного детермінізму;

теорії довгих хвиль;

теорії сталого розвитку;

моделі інноваційної економіки.


Запитання 16

Вкажіть правильну послідовність етапів інноваційної діяльності, спрямованої на створення нового товару:

варіанти відповідей

 генерування ідей, розроблення концепції товару, розроблення і створення дослідного зразка, пробне виробництво;

 пошук ідей і їх оцінювання, розроблення конструкції товару, виготовлення дослідного зразка, промислове виробництво товару;

генерування ідей, оцінювання та відбір перспективних ідей, розроблення концепції товару, розроблення і створення дослідного зразка, пробний маркетинг.

Запитання 17

Відокремлення процесу інтегрування ідей від процесу їх оцінювання відбувається при застосуванні методу:

варіанти відповідей

 розумової атаки;

Дельфі;

конференції ідей;

номінальної групової техніки.


Запитання 18

Технопарк — це:

варіанти відповідей

 організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг;

цілісний науково-виробничий комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади на базі конкретного міста;

науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади;

складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм.

Запитання 19

 Технополіс — це:


варіанти відповідей

організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг;

цілісний науково-виробничий комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади на базі конкретного міста;

науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади;

складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм.


Запитання 20

Фінансово-промислова група — це:


варіанти відповідей

організаційна структура, яка об’єднує банк, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг;

цілісний науково-виробничий комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади на базі конкретного міста;

науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади;

складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест